Krzywa możliwości produkcyjnych - Efektywność Kaldora-Hicksa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzywa możliwości produkcyjnych - Efektywność Kaldora-Hicksa  - strona 1 Krzywa możliwości produkcyjnych - Efektywność Kaldora-Hicksa  - strona 2 Krzywa możliwości produkcyjnych - Efektywność Kaldora-Hicksa  - strona 3

Fragment notatki:

Efektywność Kaldora-Hicksa
 Uogólnienie efektywności Pareto
 Proces optymalizacji jest efektywny (tzn. prowadzi do wzrostu
efektywności) w sensie Kaldora-Hicksa, gdy w wyniku jego
zastosowania jeden podmiot zyskuje więcej, niż traci inny, a
jednocześnie istnieje (przynajmniej teoretycznie) sposób kompensacji
strat przez podmiot zyskujący na rzecz podmiotu tracącego.
 Jeżeli w danej sytuacji (przy określonej alokacji zasobów)
wprowadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe (to znaczy każda
zmiana alokacji będzie powodować, ze zyski będą mniejsze od strat)
wówczas alokacja jest efektywna w sensie Kaldora-Hicksa.
 Gdyby doszło do faktycznej kompensacji strat wynik alokacji byłby
efektywny również w sensie Pareta.
Nieefektywność X
 nazywamy taką sytuację w gospodarce, kiedy to producenci nie wybierają
najtańszych sposobów produkcji poszczególnych ilości wytwarzanego dobra.
 Pojawia się ona wtedy, gdy koszt wytworzenia pewnej ilości dobra przez
przedsiębiorstwo jest większy od najmniejszego możliwego kosztu
wytworzenia tej ilości dobra, czyli gdy pojawia się marnotrawstwo zasobów.
 Nie każda forma marnotrawstwa jest nieefektywnością typu X. Na przykład
niewykorzystywanie przez niewielkie przedsiębiorstwa korzyści skali nie
jest.
 Możliwe przyczyny
 Prywata menedżerów (zależy im na zwiększaniu sprzedaży, własnej wygodzie,
unikaniu ryzyka, wspieraniu znajomych).
 Zły nadzór i wadliwy system motywowania pracowników, którym nie opłaca
się efektywniej pracować.
 Przedsiębiorstwo nie jest poddane presji konkurencji i warunkiem
przetrwania na rynku przestaje być efektywność.
Hipoteza rynku efektywnego
teza rozważana w finansach: „w każdej chwili ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają
wszystkie informacje dostępne na ich temat”
Słaba hipoteza rynku efektywnego
obecne ceny p.w. odzwierciedlają wszystkie historyczne informacje oraz dane cenowe

przyszłych zmian cen nie można w żaden sposób przewidzieć = zastosowanie analizy technicznej do
podejmowania decyzji inwestycyjnych nie przyniesie zysków ponadnormalnych

Semi-mocna hipoteza rynku efektywnego
obecne ceny p.w. odzwierciedlają wszystkie publicznie dostępne informacje, włączając w to dane historyczne,


(…)

… nie przyniesie zysków ponadnormalnych

Semi-mocna hipoteza rynku efektywnego
obecne ceny p.w. odzwierciedlają wszystkie publicznie dostępne informacje, włączając w to dane historyczne,
raporty finansowe, prognozy ekonomiczne

zastosowanie zarówno analizy technicznej jak i analizy fundamentalnej nie przyniesie zysków
ponadnormalnych

Mocna hipoteza rynku efektywnego
obecne ceny p.w. odzwierciedlają…
… koniecznej do ich efektywnej wyceny; koszt analizy papierów
wartościowych jest istotnym elementem ograniczającym efektywność rynków finansowych
Problem z racjonalnością
 Racjonalność wyborów rzeczowa wpisana mocno w teorie klasyczne i
neoklasyczne (homo oeconomicus), w tym w hipotezę rynków efektywnych
 W teoriach zakładających racjonalność, decydent ma też możliwość
(informacje) i umiejętność oszacowania…
… się światem postrzeganym
przez człowieka: fizyka, chemia, biologia, nauki o Ziemi, astronomia,
medycyna teoretyczna, geografia
 nauki inżynieryjne - podstawowa różnica między nauką i inżynierią
polega na tym że ta druga zajmuje się tym jak budować i tym co już
zbudowane
 nauki humanistyczne, zajmujące się człowiekiem i jego wytworami
kulturowo-duchowymi: historia, antropologia kulturowa, filozofia…
…; mechanika; transport itp.)
nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne (agrofizyka; biologia rozrodu zwierząt; ekonomika
rolnictwa; genetyka i hodowla roślin; gleboznawstwa i chemia rolna; nauki leśne; nauki o
żywności; nauki ogrodnicze, weterynaryjne, zootechniczne; ochrona roślin; technika rolnicza
itp.)
nauki medyczne (epidemiologia i zdrowie publiczne, genetyka człowieka , immunologia;
nauki fizjologiczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz