Mikroekonomia - Koncepcje przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Koncepcje przedsiębiorstw - strona 1 Mikroekonomia - Koncepcje przedsiębiorstw - strona 2 Mikroekonomia - Koncepcje przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcja innowacji i przedsiębiorcy
Schumpetera (1)
Elementami budowy tej teorii są innowacje. Granice instytucjonalne i organizacyjne między
przedsiębiorstwem, rynkiem i gospodarstwami domowymi kształtuje maksymalizacja korzyści
wprowadzania innowacji.
Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter ( 1883 - 1950) zerwał z równowagą rynkową, wiążąc
przedsiębiorstwo z przedsiębiorczością i innowacyjnością.
Motorem i duszą przedsiębiorstwa jest przedsiębiorca - to on zakłada firmę, wyznacza cele,
podejmuje decyzje i koordynuje zasoby. Przedsiębiorca w ujęciu Schumpetera to ktoś, kto w
poszukiwaniu nadzwyczajnego zysku wprowadza innowacje, burząc tym samym stan równowagi
na rynku.
Przedsiębiorczość schumpeterowska jest korzystna dla gospodarki, zarówno z trafionymi i
nietrafionymi innowacjami. Gospodarka musi ponosić koszty nietrafionych innowacji, aby mogły
powstawać innowacje trafione, z punktu widzenia korzyści przynoszących gospodarce.
Najważniejszym podmiotem w przedsiębiorstwie jest przedsiębiorca, który jest taką samą osobą,
jak właściciel i menedżer. On ponosi ryzyko wdrożenia innowacji i decyduje o przyszłości.
Kluczowe znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa ma jego talent, wiedza, szczęście,
osobowość, charakter twórczy, determinacja, ambicje, marzenia. Tylko on zasługuje na miano
przedsiębiorcy.
Teoria mniej uwagi poświęca kluczowej roli klienta.
Przez pojęcie innowacji Schumpeter rozumie wszelkie możliwe zmiany w produkcji i
dystrybucji towarów. Innowacjami może być zatem:
 wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu lub usługi, ale także zmiana
produktu istniejącego, który zwiększa jego jakość i użyteczność
 wprowadzenie nowej metody produkcji, może to być metoda oparta na nowych
odkryciach i wynalazkach, jak i ulepszenie oparte na istniejącej wiedzy
 wprowadzenie nowoczesnych technologii
 znalezienie i rozwój nowych rynków zbytu
 wykorzystanie nowych surowców lub podzespołów
 nowe formy organizacji firmy - zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy firmami
J. Schumpeter wyodrębnia trzy fazy w procesie zmian:
 pomysł
 wprowadzenie innowacji
 rozpowszechnienie innowacji
Teoria praw własności
 prawa własności odgrywają zasadniczą rolę w zachowaniach podmiotów
gospodarujących, dążących do podniesienia użyteczności, gdyż umożliwiają ich


(…)

… kosztów transakcyjnych (Coase)
 Rynkowy mechanizm ustalania cen nie zawsze jest najbardziej efektywny pod
względem kosztów i może być niekiedy zastępowany przez mechanizm
administracyjnej koordynacji w postaci przedsiębiorstw, które za pomocą umów
koordynują proces alokacji zasobów i ustalania cen - minimalizując przy tym
koszty transakcyjne
 Zachowania człowieka cechuje oportunizm oraz ograniczona…
… kosztów transakcyjnych nie podlegała jak dotąd empirycznej weryfikacji w
odniesieniu do form organizacyjno-prawnych w działalności ubezpieczeniowej i
ich zmian. Wniosła ona jednak wiele ważnych założeń do teorii agencji, która bada
wspomniane problemy.
Behawioralna teoria przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo jest systemem społecznym - koalicją uczestników (menedżerowie, pracownicy,
udziałowcy, dostawcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz