Dr Grzegorz Sobiecki - strona 6

Cechy ekonomii jako nauki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Cechy ekonomii jako nauki  Ekonomia jest nauką teoretyczną: bada prawa ekonomiczne: prawidłowości, żeby przewidywać zjawiska gospodarcze  Ekonomia jest nauką społeczną  Ekonomia nie jest nauką ścisłą, choć intensywnie korzysta z jej narzędzi  Produkuje prawa:  Przyczynowo-skutkowe  W...

Makroekonomia - Determinanty elastyczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Determinanty elastyczności cenowej popytu  Łatwość w zastąpieniu danego dobra innym dobrem o podobnym przeznaczeniu - wielość i jakość substytutów  Preferencje konsumentów  Trendy, mody Uwaga: dochody realne determinują popyt, ale nie determinują bezpośrednio elastyczności cenowej popytu ...

Dobro, rzadkość, wartość

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

„Synteza neoklasyczna”  Podręczniki podstaw ekonomii Samuelsona i Begga (a także inne) zawierają tzw. „syntezę neoklasyczną” i omawiają (tak, jak i my) oba wspomniane podejścia:  w ramach mikroekonomii: (neo)klasyczną teorię rynków opartą na modelu

Mikroekonomia - Dochód konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Dochód konsumenta  = Środki pieniężne w dyspozycji konsumenta, które może on spożytkować na zakup różnych kombinacji dóbr.  Przy danym poziomie cen na rynku, dochód konsumenta decyduje o tym, jakie kombinacje dóbr są konsumentowi dostępne, a jakie pozostają poza zasięgiem jego budżetu. Lin...

Efektywnosć konkurencji doskonałej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Efektywność doskonałej konkurencji  Rynek z konkurencją doskonałą zapewnia optymalną alokację zasobów w sensie Pareta  Optimum w sensie Pareto (czy efektywność w sensie Pareto, efektywność Pareta) taki podział dostępnych dóbr, że nie można poprawić sytuacji jednego podmiotu (dostarczyć mu w...

Ekonomia, gospodarka 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Przedmiot ekonomii (gospodarczej) W ogólności ekonomia zajmuje się różnymi aspektami skomplikowanych zależności i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących między producentami, pośrednikami, klientami na różnych poziomach (mikro, mezo, makro, globalnym) oraz racjonalnym gospodarowaniem podm...

Mikroekonomia - pojecie elastyczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Elastyczność Miara względnej reakcji jednej wielkości na względną zmianę innego czynnika.  Elastyczność cenowa popytu  Zmiana ceny (względna) -- Zmiana popytu (względna)  Elastyczność dochodowa popytu  Zmiana dochodu realnego (względna) -- Zmiana popytu (względna)  Elastyczność cenowa m...

Mikroekonomia - Finanse przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Podstawowe dokumenty finansowe przedsiębiorstwa  Sprawozdanie finansowe:  Wprowadzenie -wstęp do sprawozdania  Bilans  Rachunek zysków i strat  Dodatkowe informacje i objaśnienia (informacja uzupełniająca)  Jednostki, których sprawozdania podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania spo...

Mikroekonomia - funkcja produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2576

Metoda produkcji i funkcja produkcji, efektywność produkcji Metoda (technologia) produkcji: pewien sposób połączenia (kombinacja) różnych nakładów różnych czynników produkcji np. 10 sztuk dobra wyprodukujemy a) przy nakładzie 20 roboczogodz...

Mikroekonomia - Giętkość cen

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2282

Giętkość cen  …mierzy siłę reakcji CENY danego dobra na zmianę POPYTU na dane dobro (czyli zależność odwrotna niż w przypadku elastyczności cenowej popytu)  Współczynnik giętkości ceny popytu matematycznie to odwrotność współczynnika elastyczności cenowej popytu* Eg =1/Ep Interpretacja: pr...