Mikroekonomia - Dochód konsumenta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Dochód konsumenta - strona 1 Mikroekonomia - Dochód konsumenta - strona 2 Mikroekonomia - Dochód konsumenta - strona 3

Fragment notatki:

Dochód konsumenta
 = Środki pieniężne w dyspozycji konsumenta, które
może on spożytkować na zakup różnych kombinacji
dóbr.
 Przy danym poziomie cen na rynku, dochód konsumenta
decyduje o tym, jakie kombinacje dóbr są konsumentowi
dostępne, a jakie pozostają poza zasięgiem jego budżetu.
Linia budżetowa
(linia ograniczenia budżetowego)
Linia budżetowa jest graficznym odwzorowaniem ograniczenia
budżetowego konsumenta, z którym musi się liczyć gospodarstwo
domowe. Jest zbiorem kombinacji dóbr (lub koszyków dóbr) A i B,
które konsument może kupić w pełni rozdysponowując swoje
dochody (I).
Przy zerowej konsumpcji dobra A, konsument może zakupić dobra
B (po cenie pb) w ilości
qbmax =q*b= I/pb
Powstrzymując się całkowicie od zakupów dobra B, może nabyć
dobra A (po cenie pa) w ilości
qamax = q*a= I/pa
Równowaga konsumenta w przypadku
dwóch dóbr
 Na wspólnym wykresie łączymy mapę krzywych obojętności i linię
ograniczeń budżetowych:
 Mapa krzywych obojętności - odzwierciedla subiektywne odczucia konsumenta
 Linia ograniczeń budżetowych jest odzwierciedleniem obiektywnych ograniczeń
finansowych (dochodowo-cenowych)
 Konsument wybiera taką kombinacją dwóch dóbr (punkt) (lub
koszyków dóbr), przy którym linia ograniczenia budżetowego jest
styczna do krzywej obojętności
 Punkt styczności (punkt równowagi konsumenta) wyznacza
optymalną kombinację dóbr (koszyków dóbr)
 Tylko w punkcie styczności nie ma możliwości zwiększenia
użyteczności przez jakiekolwiek przesunięcie
Prawo równowagi konsumenta dla wielu dóbr
(II prawo Gossena)
 W punkcie równowagi konsumenta dla wielu dóbr dochodzi do
wyrównywania użyteczności krańcowych konsumowanych dóbr
w przeliczeniu na jednostkę pieniądza.
MUx
Px
Jeżeli np. dobro Y ma większą krańcową użyteczność w stosunku ceny niż dobro X, opłaca
nam się zwiększyć zakupy i konsumpcję dobra Y. Stracimy wprawdzie krańcową użyteczność
dobra X i zyskamy jego cenę (bo go nie kupimy), ale zysk krańcowej użyteczności dobra Y i
wydatek na jego zakup będzie korzystniejszą opcją.
Geometrycznie wszystkie punkty (kombinacje ilości dóbr X, Y, Z) spełniające tę zależność


(…)

… równowagi powstałe wskutek efektu
dochodowego konsumenta
Efekt substytucyjny - „przejście” konsumenta na nową
krzywą obojętności spowodowane zmianą cen
 Ścieżka cenowa konsumenta - linia łącząca kolejne
punkty równowagi powstałe wskutek efekty
substytucyjnego konsumenta
Kierunek efektów pozwala określić
rodzaj dobra, którego cen uległa zmianie:
 Dobro podstawowe - efekty jednokierunkowe
 cena rośnie ilość maleje - efekt substytucyjny i dochodowy są ujemne
 cena maleje ilość rośnie - efekt substytucyjny i dochodowy są dodatnie
 Dobro niższego rzędu - efekty różnokierunkowe
 dochód rośnie ilość popytu maleje i odwrotnie
Dobro Giffena - efekty różnokierunkowe, ale efekt dochodowy
jest większy od efektu substytucyjnego
 dochód rośnie ilość popytu maleje i odwrotnie

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz