Równowaga konsumenta - Krzywa obojętności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga konsumenta - Krzywa obojętności - strona 1 Równowaga konsumenta - Krzywa obojętności - strona 2 Równowaga konsumenta - Krzywa obojętności - strona 3

Fragment notatki:

Cel działalności konsumenta Konsument jest podmiotem gospodarczym, który zaspokaja swoje potrzeby poprzez konsumpcję dóbr i usług. Dobra konsumpcyjne i usługi nabywa na rynku, płacąc za nie określoną cenę. Warunkiem nabycia dóbr jest posiadanie przez niego odpowiednich środków finansowych. Środki te nie są nieograniczone, a więc możliwości nabycia dóbr i ich konsumpcji są ograniczone. Podstawową decyzją, którą musi podjąć konsument, jest określenie, jakie dobra i w jakiej ilości chce konsumować. Decyzja ta jest z jednej strony uzależniona od będącego w dyspozycji dochodu, z drugiej strony od potrzeb danego konsumenta. Decyzje ekonomiczne konsumenta są ukierunkowane z jednej strony na pozyskiwanie dóbr i usług, z drugiej zaś strony na uzyskiwanie dochodów. Decyzje te są przy tym wzajemnie zależne, gdyż uzyskiwane dochody w zasadniczym stopniu determinują możliwości konsumpcyjne. Jednak konsument dąży na ogół do maksymalnego zaspokojenia potrzeb zgodnie z przesłankami racjonalnymi, w swoim wyborze jest jednak związany wyobrażeniami dotyczącymi standardów konsumpcji grupy społecznej, do której należy. Badaniem decyzji podejmowanych przez konsumentów zajmował się w XIX w. Niemiecki ekonomista H.H. Gossen, który sformułował podstawowe zasady użyteczności. Wprowadził on pojęcie użyteczności jako subiektywnej przyjemności, satysfakcji czy zadowolenia wynikającego z konsumowania dóbr. Określone dobro jest użyteczne, jeśli ma zdolność zaspokajania potrzeb. W analizie zachowań konsumentów odróżnia się użyteczność całkowitą i użyteczność krańcową. Użyteczność całkowita jest sumą satysfakcji (zadowolenia) osiągniętej dzięki zakupowi n jednostek dobra y i Użyteczność krańcowa oznacz zmianę użyteczności całkowitej, spowodowaną zmianą ilości konsumowanego dobra o jednostkę, czyli inaczej wzrost satysfakcji konsumenta wynikający ze zwiększenia konsumpcji danego dobra o kolejną, dodatkową jednostkę. KRZYWA OBOJETNOŚCI Określenie przez konsumenta swoich preferencji i uporządkowanie koszyków ze względu na ich użyteczność pozwala na skonstruowanie tzw. krzywych obojętności . Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje dóbr, które dla konsumenta są obojętne. Składa się ona z punktów odpowiadających koszykom dóbr o tej samej użyteczności całkowitej dla konsumenta, a więc przynoszących mu takie samo zadowolenie. Dla uproszczenia można przyjąć, że konsument jest zainteresowany zakupem tylko dwóch dóbr: y 1 (żywność) i y 2 ( odzież) przy danych cenach, co pozwala na prezentację graficzną przestrzeni dwuwymiarowej. Zakładamy, że potrafi on odpowiedzieć na pytanie, czy przedkłada zestaw dwóch dóbr zawierający np. 3 jednostki y

(…)

… i dochodowy. Efekt substytucyjny polega na tym, że zmiana ceny danego dobra zmienia jego relację do cen pozostałych dóbr, które podrożały. Rośnie popyt na dobra substytucyjne, których cena jest relatywnie niższa. Efekt dochodowy polega zaś na tym, że zmiana ceny wpływa na zmianę dochodów realnych Wzrost ceny powoduje spadek realnych dochodów, wobec czego konsumenci będą mogli kupić mniej tego dobra. Wzrost…
… krzywej budżetowej równolegle w prawo i w górę. Spadek dochodu prowadzi zaś do równoległego przesunięcia linii ograniczenia budżetowego w lewo i w dół. Zmniejszenie dochodu powoduje przesuniecie punktu równowagi na niższą krzywą obojętności ( punkt B` na rys. wyżej). W miarę wzrostu dochodu wydatki konsumenta na poszczególne rodzaje dóbr nie rosną proporcjonalnie, lecz zmienia się struktura tych wydatków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz