Efektywnosć konkurencji doskonałej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efektywnosć konkurencji doskonałej - strona 1 Efektywnosć konkurencji doskonałej - strona 2 Efektywnosć konkurencji doskonałej - strona 3

Fragment notatki:

Efektywność doskonałej konkurencji
 Rynek z konkurencją doskonałą zapewnia
optymalną alokację zasobów w sensie Pareta
 Optimum w sensie Pareto (czy efektywność w sensie
Pareto, efektywność Pareta) taki podział dostępnych dóbr,
że nie można poprawić sytuacji jednego podmiotu
(dostarczyć mu większej ilości dóbr) nie pogarszając
sytuacji któregokolwiek z pozostałych podmiotów
W konkurencji doskonałej utarg całkowity (TR)
rośnie proporcjonalnie do produkcji.
Koszty całkowite najpierw rosną w miarę
produkcji, potem ich wzrost spowalnia do
momentu przegięcia (break even point), w
którym osiąga pierwszy próg rentowności
(punkt q1), za którym przedsiębiorstwo zaczyna
osiągać zysk (TRTC lub ARP).
Po tym punkcie wzrost TC przyspiesza, ale w
miarę wzrostu produkcji rośnie na razie
nadwyżka TR nad TC (czyli zysk), aż osiąga
maksimum zysku (punkt q*). MR=MC.
UWAGA: to nie jest maksimum różnicy (AR-P),
bo nie chodzi o maksymalizowanie zysku
jednostkowego, a zysku całkowitego!
Wtedy zysk zaczyna zmniejszać się, aż osiąga 0
- przedsiębiorstwo osiąga drugi próg
rentowności (punkt q2), za którym
przedsiębiorstwo zaczyna przynosić straty.
UWAGA: Nie mylić pierwszego progu
rentowności z punktem przegięcia krzywej
kosztów całkowitych, który występuje przy
minimum kosztów krańcowych (MC)
W długim okresie na rynku firmy mogą produkować
każdą ilość towaru po cenie, która jest najniższym
kosztem przeciętnym w długim okresie, nie osiągając
zysków (osiąga jedynie zysk normalny - pokrywający
koszty ekonomiczne). Gdy jest zapotrzebowanie na
dodatkową produkcję - nie zwiększa to ceny, jedynie
nowe firmy wchodzą do gałęzi i zaspokajają to
dodatkowe zapotrzebowanie. Gdy wszystkie działające
przedsiębiorstwa i kandydaci do wejścia mają identyczne
krzywe kosztów, LRSS jest całkiem płaska (rysunek). W
innym przypadku, LRSS jest rosnąca, ale bardziej płaska
niż krzywe LMC poszczególnych przedsiębiorstw.
Proces dostosowawczy do stanu równowagi w
gałęzi - model pajęczyny
Model pajęczyny (model wahań tłumionych) - wyjaśnia procesy dostosowawcze na rynku w warunkach
opóźnionej reakcji producentów, zaś natychmiastowej konsumentów, na zmiany cen. Opóźnienie reakcji
producentów na zmianę ceny powoduje oscylacje ceny i ilości, a ich charakter uzależniony jest od stosunku


(…)

…) - wyjaśnia procesy dostosowawcze na rynku w warunkach
opóźnionej reakcji producentów, zaś natychmiastowej konsumentów, na zmiany cen. Opóźnienie reakcji
producentów na zmianę ceny powoduje oscylacje ceny i ilości, a ich charakter uzależniony jest od stosunku
nachylenia linii popytu do linii podaży. Stosunek ten równa się stosunkowi elastyczności popytu do
elastyczności podaży w punkcie ich przecięcia się.
Oscylacje tłumione.
Rynek powraca do równowagi, gdy elatyczność
popytu jest większa od elastyczności podaży, są to
oscylacje tłumione, a rynek jest stabilny.
Oscylacje periodyczne
Z oscylacjami periodycznymi mamy do czynienia,
gdy elastycznośc popytu jest równa elastyczności
podaży
Oscylacje wybuchowe
Z oscylacjami wybuchowymi - kiedy elastyczność
popytu jest mniejsza od elastyczności podaży. W
pozostałych…
… dwóch przypadkach rynek jest
niestabilny.
Monopol - cechy/założenia
 Monopolista produkuje wyrób, nie mający bliskich
substytutów (unikatowy)
Monopol ma wyłączność produkcji i sprzedaży
Producent-monopolista dysponuje doskonałą informacją
(pełne rozpoznanie popytu na jego wyrób)
Odbiorcy nie są w stanie wpływać na cenę
Istnieją wysokie bariery wejścia na rynek, co oznacza, że
wyznaczając ilość i cenę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz