Dr. Bogdan Buczkowski - strona 5

Handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład IV – Handel zagraniczny Podstawowymi formami handlu zagranicznego są import, eksport oraz handel tranzytowy. Istnieją również szczególne formy handlu zagranicznego, których nie zalicza się jednoznacznie do podstawowych form tak...

Internacjonalizacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarowym Wykład I - Internacjonalizacja Strategia internacjonalizacji obejmuje następujące elementy: 1. ustalanie celów działalności przedsiębiorstwa 2. określanie orientacji działań internacjonalizacji 3. selekcja rynków zagranicznych 4. okr...

Kontrakt menadżerski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład VIII – Kontrakt menadżerski Umowa na zarządzanie wykorzystywana jest często wtedy, gdy udzielana jest licencja mieszana lub tworzone jest joint venture i z powodu braku doświadczenia w zarządzaniu przez lokalny personel, stawia...

Kontrakt na inwestycje "pod klucz" - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład IX – Kontrakt na inwestycje „pod klucz” Kontrakt na inwestycje „pod klucz” czy też inwestycje kompleksowe (turnkey operations), zaliczany do wyspecjalizowanej odmiany kontraktu menadżerskiego, jest jedną z najbardziej rozwinięt...

Modele sieciowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład XIII – Modele sieciowe MODELE SIECIOWE Model struktury Wielonarodowy Strategie korporacyjne i bazowe Wielonarodowa Międzynarodowy Zróżnicowanie geograficzne Międzynarodowa Zróżnicowana produktowo Globalny Globalna ...

Modele zarządzania międzykulturowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2170

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład X – Modele zarządzania międzykulturowego 1.Model kulturowej dominacji Polega na narzuceniu całej organizacji stylu zarządzania jednostki macierzystej. Przejawia się w przejęciu struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej...

Produkcja kontraktowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład VII – Produkcja kontraktowa Istota produkcji kontraktowej za granicą polega na tym, że przedsiębiorstwo, z uwagi na niższe koszty, zawiera umowę z lokalną firmą na wykonanie towaru, zgodnie z przedłożoną przez nie specyfikacją,...

Sprzedaż licencji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład V – Sprzedaż z licencji Ta forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa oznacza sprzedaż partnerowi zagranicznemu prawa, do częściowego, lub całkowitego korzystania ...

Style kierowania przedsiębiorstwem - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład XI – Style kierowania przedsiębiorstwem 1. Styl autokratyczny – kierownik despotyczny, nie liczy się i nie dba o personel, wydaje rozkazy w celu ich wykonania, sam podejmuje decyzje i określa działalność podwładnych grup bez py...

Dokumenty w handlu zagranicznym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 4200

Dr. Bogdan Buczkowski Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze Wykład V – Dokumenty w handlu zagranicznym   handlowe transportowe Kwit składowy, magazynowy – uprawnia do wejścia w posiadanie rzeczy, która jest przedmiotem składowania. Prawa z tego dokumentu możemy przenosić na inne osoby. 1...