Kontrakt menadżerski - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrakt menadżerski - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Wykład VIII – Kontrakt menadżerski
Umowa na zarządzanie wykorzystywana jest często wtedy, gdy udzielana jest licencja mieszana lub tworzone jest joint venture
i z powodu braku doświadczenia w zarządzaniu przez lokalny personel, stawia się do supozycji menadżerów na czas potrzeby
do zdobycia umiejętności zarządczych przez personel kontrahenta, co może trwać nawet kilka alt. Powodem zawierania tego
typu kontraktów może być też outsourcing, stosowany ze względu na wysokie wynagrodzenia menadżerów lokalnych.
Wynagrodzenia mogą być ustalone w formie ryczałtów lub udziału w efektach finansowych przedsiębiorstwa. Kontrakty
menadżerskie są domeną firm, które mają wyspecjalizowane oddziały w eksporcie usług menadżerskich, jak również firm
działających na rynku międzynarodowym, dysponujących wysoko wykwalifikowaną kadrą, która nie jest w pełni
wykorzystana.
Jest to korzystna forma internacjonalizacji dla przedsiębiorstwa posiadającego odpowiednio wyszkoloną kadrę, gdyż wiąże
się z:
 niewielkimi nakładami inwestycyjnymi
 niedużym ryzykiem
 możliwością uzyskania dochodów z tytułu zatrudnienia personelu, który nie jest w pełni wykorzystywany, a z
którego firma nie chce zrezygnować
 uzyskaniem dochodów z tytułu ewentualnych dodatkowych zleceń składanych przez kontrahenta
 zdobyciem nowych doświadczeń z dziedziny zarządzania ogólnego, produkcją, finansowego, marketingowego i
zasobami ludzkimi, jak pogłębieniem wiedzy o rynku zagranicznym
 możliwością przejścia do innych form działania na rynku z firmą, z którą zawarty był kontrakt menadżerski, jak z
innymi podmiotami na tym rynku
Do słabych stron kontraktu menadżerskiego zalicza się:
 trudności z oszacowaniem kosztów i zysków
 możliwe problemy w komunikacji z kontrahentem, wynikające z różnic kulturowych i panujących zwyczajów
partnerem
 ograniczony czas trwania kontraktu i tym samym osiągania efektów ekonomicznych na tym rynku
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz