Modele zarządzania międzykulturowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele zarządzania międzykulturowego - wykład - strona 1 Modele zarządzania międzykulturowego - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Wykład X – Modele zarządzania międzykulturowego
1.Model kulturowej dominacji
Polega na narzuceniu całej organizacji stylu zarządzania jednostki macierzystej. Przejawia się w przejęciu struktury
organizacyjnej jednostki organizacyjnej jednostki macierzystej, wzorców, procedur i metod działania, posługiwaniu się stylem
komunikacji i językiem kultury dominującej oraz narzuceniu norm i wartości uznawanych przez centralę. Widocznym objawem
dominacji kulturowej jest również obsada stanowisk kierowniczych przez ludzi centrali.
Zalety modelu dominacji kulturowej:
 adaptowanie sprawdzonych wzorców
 jednolitość kulturowa i spójny wizerunek firmy
 możliwość zbudowania silnej kultury organizacyjnej i uzyskiwania korzyści z tym związanych, np. łatwość adaptacji
strategii na poszczególne SJB
 przepływ wiedzy, technik zarządzania i organizacji produkcji oraz technologii
 sprawny przepływ informacji po zakończeniu dostosowań
Wady modelu dominacji kulturowej:
 stresogenne dostosowania
 nie wykorzystywanie potencjału kulturowego innych kultur
 brak synergii kulturowej
marginalizacja znaczenia innych subkultur i wyznających je pracowników
 ryzyko poczucia alienacji wśród pracowników, którym narzuca się kulturę
2. Model kulturowego współistnienia
Polega na poszukiwaniu kompromisu między różnymi kulturami, najczęściej kulturą przedsiębiorstwa macierzystego, a
kulturą filii zagranicznej. Współistnienie przejawia się w minimalizacji wzajemnych kontaktów i wyraźnym określeniu i
przydzieleniu zadań poszczególnym, zróżnicowanym kulturowo jednostkom.
Zalety modelu:
 swoboda kontaktów w obrębie danej jednostki organizacyjnej i jednej subkultury
 mniejsza marginalizacja innych kultur niż w modelu
 łatwiejsze kontakty zewnętrzne filii w obrębie własnej subkultury
 dostrzeganie specyfiki lokalnych uwarunkowań zarządzania
Wady modelu:
 wzajemne kontakty na styku kultur, sprzyjające powstawaniu sytuacji stresujących
 ścisły podział zadań pomiędzy centralę i inne jednostki organizacyjne prowadzić może do autonomizacji tychże
jednostek i braku zrozumienia dla trudności tam pojawiających się
 występuje niekiedy tendencja do przypisywania mniej istotnych zadań jednostkom o odrębnej kulturze
 wystąpić mogą problemy komunikacyjne na styku kultur i związany z tym spowolniony proces przepływu
informacji, decyzyjny oraz mniejsza elastyczność tej całej organizacji
 brakuje wewnętrznej spójności
 problemem dla klientów firmy może być brak jednolitego wizerunku, czy wspólnych procedur działania
 w organizacji występuje tendencja do wytworzenia się podejścia typu „my-oni”
3. Model współpracy kulturowej
Zakłada interakcje kultur w celu wypracowania wspólnej efektywniejszej całości. Różnorodność kulturowa postrzegana jest
jako cenny zasób, który można wykorzystać do rozwoju organizacji.
Dr. Bogdan Buczkowski
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Wykład X – Modele zarządzania międzykulturowego
Zalety modelu:
 zakłada wydobycie synergii z różnic kulturowych
 sprzyja rozwojowi pracowników w układach interpersonalnych i międzykulturowych
 zakłada współpracę, dwustronną koalicję i ciągłe uczenie się
 kultura organizacyjna jest łatwiej adaptowana przez zróżnicowanych kulturowo pracowników
Wady modelu:
 jego wdrążenie wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów na ciągłe szkolenie pracowników
 wymaga sprawnych systemów komunikacyjnych oraz otwartości kadry zarządzającej korporacją
 problemem może być ciągła ewolucja wizerunku firmy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz