ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5131
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA - strona 1 ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA - strona 2 ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 10 ETYCZNY I KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA; ZARZĄDZANIE W KONTEKŚCIE ZMIAN I W WARUNKACH GLOBALIZACJI A. ETYKA A ZARZĄDZANIE Etyka to ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku; moralność .
Zarówno etyka jak i mot ywy przestrzegania prawa mają podłoże kulturowe , na które istotny wpływ ma historia i religia .
W przedsiębiorstwie etyka ma swoje odzwierciedlenie m.in. w: przepisach przedsiębiorstwa uniemożliwiających np. kradzieże w miejscu pracy, stosunku kierowników do ustalania form i wysokości wynagrodzenia za pracę (kierowników i ich podwładnych), rzetelnych przekazach reklamowych.
B. KULTURA A ZARZĄDZANIE Kultura wg A.L.Kroebera, C.Kluckhohna składa się z wzorów jawnych i ukrytych, z zachowań wyuczonych i przekazywanych poprzez symbole, tworzących specyficzny dorobek grup ludzkich oraz z wytworów tych zachowań. Rdzeń kultury stanowią tradycyjne, tzn. wyrosłe i wyselekcjonowanie w procesie historycznym idee oraz przywiązane do nich wartości. Systemy kulturowe mogą być uważane albo za produkty ludzkiego działania, albo za warunki dalszej działalności ludzkiej.
Kultura ekonomiczna to pojęcie oznaczające przekonania, postawy i wartości, które mają związek z aktywnością gospodarczą jednostek, organizacji lub innych instytucji ...ale równocześnie nie należy zapominać, że w niektórych przypadkach cechy narodowe przypisywane kulturze mają podłoże ekonomiczne, czego przykładem może być Japonia. „ Kultura zależy od uwarunkowań historycznych . Fakt, że poszczególne społeczeństwa wyrosły w tradycji protestanckiej, prawosławnej, islamskiej bądź konfucjańskiej stwarza podstawy do powstania obszarów kulturowych o bardzo odmiennych systemach wartości, które nie ulegają zanikowi na skutek rozwoju gospodarczego . ” D.Landes uważa, że właśnie „ studiując historię rozwoju gospodarczego nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kultura przesądza prawie o wszystkim. ” C. PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE Przedsiębiorstwo, które posiada i kontroluje aktywa w co najmniej dwóch krajach nazywane jest przedsiębiorstwem międzynarodowym . Przedsiębiorstwa międzynarodowe -przedsiębiorstwa, które posiadają i kontrolują aktywa w co najmniej dwóch krajach.
Przedsiębiorstwa wielonarodowe - przedsiębiorstwa reagujące na specyficzne potrzeby wielu lokalnych rynków. Oznacza to: pewien stopień decentralizacji podejmowania decyzji w zarządzaniu (decyzje podejmują filie zagraniczne),

(…)

… i wartościach przekładają się na takie obszary w przedsiębiorstwie jak: konkurencyjność, innowacje, jakość, obsługa klientów, praca zespołowa, troska o ludzi, efekty, kompetencje. Menedżerowie, chcąc sprawnie zarządzać przedsiębiorstwami międzynarodowymi, powinni znać, rozumieć oraz szanować specyfikę kultur narodowych swoich pracowników i/lub państw, w których przyszło im pracować, a także produkować…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz