Dr. Bogdan Buczkowski - strona 4

Modele międzykulturowej interakcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1862

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład V - Modele międzykulturowej interakcji 1. Dominacja kulturowa W danej organizacji zostaje narzucona nowa kultura wraz z przyjściem nowego zarządu, stara jej kultura jest dyskryminowana i przez nowy zarząd odrzucana. Zdominowaną kultu...

Style przywództwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład VIII – Style przywództwa Amerykański styl przywództwa Dla Amerykanów zarządzanie jest jedną ze specjalizacji zawodowych. Należy w niej wykorzystywać naukowo opracowane, racjonalne narzędzia. Menadżerowie są zorientowani a zadania, kł...

Zarządzanie różnicami kulturowymi - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1456

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład VI - Zarządzanie różnicami kulturowymi Wyróżnia się trzy podstawowe strategie:    ignorowaniu różnic kulturowych (postawa etnocentryczna) na minimalizowaniu tych różnic na wykorzystywaniu ich 1. Etnocentryzm w zarządzaniu mi...

Zjawisko etnocentryzmu i "efektu kraju pochodzenia" - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2555

Dr. Bogdan Buczkowski Kulturowe uwarunkowania biznesu Wykład IX - Zjawisko etnocentryzmu i „efektu kraju pochodzenia” Rodzaje postaw konsumentów:   Postawy konsumentów wobec produktów zagranicznych - Etnocentryzm Postawy konsumentów ...

Polecenie wypłaty - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład IV – Polecenie wypłaty Polecenie wypłaty - to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagranicznym. Jest to otrzymana od banku (zagranicznego lub krajowego) lub skierowana do banku (zagraniczneg...

Akredytywa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Rozliczenia w obrocie międzynarodowym
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4200

Dr. Bogdan Buczkowski Rozliczenia w obrocie międzynarodowym Wykład I - Akredytywa Akredytywa – pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar. W rozliczeniach tego typu zleceniodawcą jest importer. Importer wpłac...

Anglosaski model nadzoru korporacyjnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład XII – Anglosaski model nadzoru korporacyjnego Głównie założenia:  opiera się na rynku kapitałowym  jest sprawowany głównie przez inwestorów  kierownictwo nie podlega ścisłej kontroli wewnątrz organizacji  środki na bieżą...

Eksport - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład II - Eksport Eksport – w ramach handlu zagranicznego, jest to forma aktywna. Może być pośredni, oraz bezpośredni. Rodzaje eksportu pośredniego: a) pośrednicy 1. agent - może być agent sprzedającego, bądź kupującego. Działa w ...

Franchising - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład VI - Franchising Franchising (franczyza) jest pojęciem szerszym niż licencjonowanie i zawiera w sobie wszystkie rodzaje stosunków licencyjnych. Jest formą internacjonalizacji polegającą na sprzedaży zagranicznemu przedsiębiorst...

Handel tranzytowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Dr. Bogdan Buczkowski Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wykład III – Handel tranzytowy Handel tranzytowy to rodzaj wymiany handlowej. Charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że nie jest prowadzony ani w kraju firmy eksportującej, ani importującej, ale zupełnie gdzie indziej. Pośredniki...