Dr Błażej Poboży

Przejęcie władzy przez nazistów niemieckich- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna państw europejskich
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

Przejęcie władzy przez nazistów niemieckich Powojenne problemy Republiki Weimarskiej Państwo demokratyczne. Brak tradycji demokratycznej - republika bez republikanów, tęsknota za monarchią (państwem paternalistycznym, w którym władza zapewnia warunki egzystencji społeczeństwa), brak porozumienia w...

Istota kolonializmu i jego konsekwencje- opracowanie - Półkolonie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2499

Istota kolonializmu i jego konsekwencje Polityka kolonialna drugiej połowy XIX wieku różni się zasadniczo od polityki pierwszych 50 lat tego stulecia. Państwa europejskie, później także USA i Japonia, rozpoczęływ tym okresie gorączkową, wytężon...

Pochodzenie państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Pochodzenie państwa Problemy procesu państwowotwórczego, usystematyzowane jako 5 stadiów rozwoju państwa, przebiegających w pewnej kolejności: tożsamość - kryzys tożsamości; ludzie, którzy dotąd identyfikowali się z plemieniem, regionem, czy grupą w momencie powstania państwa muszą utożsamiać się ...

Przemiany polityczno-społeczne w Niemczech i na Węgrzech

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

Przemiany polityczno-społeczne w Niemczech i na Węgrzech Niemcy - rewolucja listopadowa, powstanie Republiki Weimarskiej Wymęczenie społeczeństwa wojna, blokada brytyjska powoduje zanik handlu, rezerwy ludzki na wyczerpaniu, klęski woj...

Reagan, Chruszczow - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Łukasz Podbielski, gr. 2 Ronald Wilson Reagan polityk amerykański, z zawodu aktor. Swoje pierwsze kroki polityczne stawiał przyłączając do Partii Demokratycznej. Po krótkim czasie zmienił jednak ugrupowanie na Partię Republikańską. W latach 67-75 był Gubernatorem Kalifornii. Jego poglądy i urzędowan...

Rewolucja rosyjska 1905 roku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

Rewolucja rosyjska 1905 roku Sytuacja wewnętrzna w Rosji pod koniec XIX wieku Zacofanie gospodarcze, państwo anachroniczne - samodzierżawie cara, wojsko, biurokracja, Cerkiew - narzędzia władzy cara, Ochrana - policja polityczna 1861 - ref...

Sytuacja polityczna u progu i w trakcie I wojny światowej- opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1197

Sytuacja polityczna u progu i w trakcie I wojny światowej Geneza konfliktu Rywalizacja mocarstw europejskich o kolonie - dynamiczny rozwój gospodarczy, intensywna industrializacja, duże wydatki na zbrojenia, zapotrzebowanie na surowce Dążenia niepodległościowe podbitych narodów Rozwój myśli naro...

Totalitaryzm sowiecki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Totalitaryzm sowiecki Dojście do władzy Stalina 1918 - konstytucja bolszewików - pozbawienie praw politycznych właścicieli ziemskich, kupców, fabrykantów. „Kto nie pracuje , ten nie je”. Dyktatura proletariatu. Komunizm wojenny -

Historia powszechna XX w- zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

1. Istota kolonializmu i jego konsekwencje 2. Ewolucja systemów politycznych państw europejskich na przełomie XIX i XX wieku 3. Przemiany społeczno-gospodarcze i aktywność polityczna USA na przełomie XIX i XX wieku 4. Rewolucja Meiji...

Europa w przededniu II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Błażej Poboży
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

Europa w przededniu II wojny światowej Zbliżenie niemiecko-radzieckie Marzec 1921 (konferencja będzie trwać do kwietnia 1922) Konferencja w Genui w sprawie odbudowy gospodarczej Europy i współpracy międzynarodowej, wszystkie państwa europejskie, Rosja Radziecka, obserwatorzy z USA. 16 kwietnia 19...