Istota kolonializmu i jego konsekwencje- opracowanie - Półkolonie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2457
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota kolonializmu i jego konsekwencje- opracowanie - Półkolonie - strona 1

Fragment notatki:

Istota kolonializmu i jego konsekwencje
Polityka kolonialna drugiej połowy XIX wieku różni się zasadniczo od polityki pierwszych 50 lat tego stulecia. Państwa europejskie, później także USA i Japonia, rozpoczęływ tym okresie gorączkową, wytężoną walkę o podział świata - zajmowano tereny bezpańskie, podbijano kraje słabe i niezdolne do obrony.
1876 r. - do państw europejskich należała 1/10 część Afryki, w 1914 r. już cała Afryka była posiadłością europejską z wyjątkiem trzech niezależnych (półniezależnych) państw tubylczych - Liberia, Etiopia, Maroko
1878 r. - w rękach białaych ludzi znajdowała się połowa Polinezji, w początkach XX w. była opanowana prawie w całości.
Teren azjatycki był odporniejszy, panowanie europejskie rozszerzało się bardzo powoli. Chiny, Persja, Japonia - półkolonie państw europejskich.
W Ameryce posiadłości europejskie nieznacznie się skurczyły.
Australia była już poprzednio we władaniu Anglików.
Półkolonie - państwa formalnie niepodległe, ale pod względem gospodarczym, a co za tym idzie i politycznym uzależnionych od mocarstw europejskich, czy też od USA.
Przyczyny wielkiego natężenia ekspansji kolonialnej są ściśle związane z rozwojem kapitalizmu. Cztery przyczyny wytężonej ekspansji kolonialnej w erze imperializmu. Kolonie są potrzebne państwom kapitalistycznym jako:
Źródła surowców-Źródła surowców - rozwój przemysłu, produkcja nowych wytworów pracy i wynalazczości ludzkiej zwiększyły zapotrzebowanie uprzemysłowionych krajów Europy i Ameryki Północnej na surowce poprzednio nie używane np. wynalezienie maszyn służących do obróbki bawełny uczyniło z niej jeden z najważniejszych towarów w międzynarodowych obrotach handlowych. Anglicy - bawełna z Indii,Egiptu (nie z USA). Wynalezienie motoru spalinowego spowodowało wyścig za złożami nafty. Kokosy - inwazja na wyspy O. Spokojnego
Rynki zbytu- Rynki zbytu - w drugiej połowie XIX wieku prawie wszystkie państwa z wyjątkiem Anglii - mur barier celnych. Do kolonii wywożono towar najgorszy, często z brakami
Tereny wywozu kapitałów
Bazy wojskowe- Gibraltar, Malta, Cypr, Suez, Aden, Somali, Singapur (posiadłości angielskie) - duże znaczenie strategiczne, zabezpieczały drogę z Anglii do Indii, Australii i na Daleki Wschód.
Propaganda kolonializmu - rasy wyższe mają obowiązek cywilizowania ras niższych, dowodziła, że posiadanie własnych kolonii jest niezawodną drogą do usunięcia trudności gospodarczych, posiadanie własnych kolonii podniesie zamożność metropolii
Przyczyny kolonializmu - rola jednostki, kapitalizm, nierównomierny rozwój kapitalizmu w Europie (Niemcy druga połowa XIX wieku, Rosja - koniec XIX)Model - W. Brytania - wcześnie wytwarza się klasa robotnicza - zaczyna od przedsiębiorców żądać wyższego wynagrodzenia -towary drożeją. W tym samym czasie Francja ma tanie towary. Wielka Brytania może się poddać lub znaleźć miejsce gdzie może kupić tanie surowce, szuka miejsc zbytu.


(…)

… się terenem masowego osadnictwa Europejczyków (wyjątek Francuska Afryka Północna oraz terytoria dzisiejszej RPA).
Zamorską ekspansję Europy ułatwiło udoskonalenie środków transportu (kolej żelazna, zamiana napędu żaglowego na napęd parowy w transporcie wodnym).Komunikację morską usprawniły też kanały np. Sueski 1869, Panamski 1914).
Posiadłości kolonialne Wielkiej Brytanii - Egipt, Sudan (1898), Uganda (1890), Nigeria (1886), Rodezja (1891), Transwal (1902), Orania (1892), Kraj Przylądkowy, Indie, Birma, Kanada, Australia, Nowa Zelandia
Posiadłości kolonialne Francji - Algier, Tunis, Maroko (1912), Madagaskar, Indochiny, Posiadłości kolonialne Niemiec - Kamerun, Niemiecka Afryka Wschodnia i Zachodnia. Kolonializm rozwija się później. Bismarck nie jest przekonany do polityki kolonialnej, dopiero po jego ustąpieniu chcieli kolonii.
I etap kolonializmu - po wielkich odkryciach geograficznych
XVIII wiek - dekolonizacja -USA, Brazylia
II etap kolonializmu - XIX/XX wiek
Konflikty kolonialne - główna przyczyna I wojny światowej.
Istota kolonializmu i jego konsekwencje
Temat nr 1
wydarzenia II połowy XIX wieku oraz I wojna światowa są efektem nierównomiernego rozwoju kapitalizmu
po utracie kontroli nad Amerykami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz