Rewolucja rosyjska 1905 roku- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja rosyjska 1905 roku- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rewolucja rosyjska 1905 roku
Sytuacja wewnętrzna w Rosji pod koniec XIX wieku
Zacofanie gospodarcze, państwo anachroniczne - samodzierżawie cara, wojsko, biurokracja, Cerkiew - narzędzia władzy cara, Ochrana - policja polityczna
1861 - reforma włościańska, zniesienie poddaństwa chłopów
Wejścia na drogę industrializacji i kapitalizmu: maszyna parowa, rozwój sieci komunikacyjnej (kolej), wzrost handlu zagranicznego
Chęć przyciągnięcia kapitału zagranicznego, zrównoważenia budżetu - silny ucisk podatkowy, maksymalizowanie wywozu „nie dojemy, ale wywieziemy”, klęska głodu
Powierzenie kierownictwa gospodarką państwową ministrowi finansów Sergiuszowi Witte
Burżuazja powiązana z nowoczesnym przemysłem, ale uzależniona od zagranicznego kapitału, chce władzy, ale jest zbyt słaba
Brak idei liberalno-demokratycznych
Niezmienne uprzywilejowanie szlachty -Włościański Bank Rolny (pośrednictwo w sprzedaży gruntów szlacheckich chłopom, b. korzystne dla szlachty, stały wzrost cen ziemi); carat - wyraziciel interesów szlachty i ziemiaństwa
Wzrost siły proletariatu (przenoszenie się wolnych chłopów do miast, więcej rąk do pracy)
Wyzysk robotników, ciężkie warunki pracy, brak ustawodawstwa pracy
Car Aleksander II - idea zaprowadzenie pewnych reform, aby uspokoić społeczeństwo
Utworzenie ziemstw - zalążki samorządu terytorialnego, w których władzę ma szlachta i zamożne mieszczaństwo
Brak ziemstw w Królestwie Polskim, guberniach litewskich, bałtyckich, białoruskim, Ukrainie Prawobrzeżnej - niedopuszczenie do władzy obcej szlachty
Reforma sądowa - nieusuwalność, niezawisłość sędziów, jawny przewód sądowy, prawo do obrony, ustanowienie adwokatury
Reforma wojskowa - skrócenie służby wojskowej, powszechna służba wojskowa
Nowy car Aleksander III porzucił reformatorskie postanowienia ojca - wzrost aparatu represji jako jedyna możliwość ocalenia caratu, wzmożony ucisk mniejszości narodowych i religijnych
Kontrreformy: kasacja autonomii uniwersytetów, zakaz zrzeszania się, strajków, cenzura, pogromy Żydów, kontrola nad ziemstwami - traktowanie społeczeństwa w sposób przedmiotowy
Nowy car mikołaj II, człowiek słaby, ograniczony i nieudolny
Powstanie i rozwój organizacji społeczno-politycznych
Ferment w społeczeństwie, rozruchy studenckie, represje
Ruch narodników - organizacja „Ziemla i Wola” - „pójście w lud” - studenci chcą dotrzeć do chłopów (mobilizacja najważniejszej klasy społecznej do rewolucji), masowe aresztowania, nieufność chłopów w hasła rewolucyjne (tworzenie wspólnot gminnych, obalenie caratu)


(…)

… Korei, Mandżurii i Pd. Sachalinu (niezamarzający port)
Wrzenie w społeczeństwie, brak rąk do pracy, wzrost cen, straty ludnościowe
Projekt zorganizowania masowego pochodu pod Pałac Zimowy i wręczenia monarsze petycji wiernego ludu (pop Hapon) - car na wieść o pokojowej demonstracji ucieka do Carskiego Sioła
22 stycznia 1905 - „krwawa niedziela”. Ponad 100-tysięczny pochód ludzi niosących ikony…
…, obowiązek szkolny)
Przegrana wojna z Rosją i kongres berliński - ustępstwa terytorialne, osłabienie Turcji
Dyktatura Abdul-Hamida
Penetracja gospodarcza państw europejskich w Turcji, zadłużenie w bankach fr. i ang.
Międzynarodowa kontrola nad finansami tureckimi - Zarząd Długu Publicznego Osmańskiego
Kwestia ormiańska - krwawe stłumienie ruchu politycznego Ormian, zmierzającego do polepszenia buty Ormian…
…. Dążenie do zapewnienia przewagi żywiołowi tureckiemu, panottomanizm, walki z mniejszościami narodowymi, brak reform.
I wojna światowa doprowadziła do ostatecznego rozpadu Imperium Osmańskiego.
Persja
pole rywalizacji Rosji i Wlk. Brytanii
nieudolne, absolutne rządy szacha
1906 - w Teheranie wybucha rewolucja, szach ulega rewolucjonistom i zwołuje parlament, wprowadzenie ustroju konstytucyjnego
31…
… Lenina Ruch narodnicki przekształca się, 1901- Parta Socjalistów Rewolucyjnych, tzw. eserowcy, hasła zniesienia prywatnej własności ziemi, nie uznawali kierującej roli klasy robotniczej, ich celem była rewolucja
1903 - II Zjazd SDPRR, dyskusja i podział na zwolenników Lenina - bolszewików i będących w mniejszości mienszewików (hasło ekonomizmu - poprawa bytu robotników ważniejsza niż cele polityczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz