Historia powszechna XX w- zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia powszechna XX w- zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

1. Istota kolonializmu i jego konsekwencje
2. Ewolucja systemów politycznych państw europejskich na przełomie XIX i XX wieku
3. Przemiany społeczno-gospodarcze i aktywność polityczna USA na przełomie XIX i XX wieku
4. Rewolucja Meiji (1868) i ekspansja polityczna Japonii
5. Spory brytyjsko-francuskie i "Entente Cordiale"
6. Spory brytyjsko-rosyjskie i porozumienie z 1907 roku
7. Polityka kolonialna Niemiec XIX-XX wiek
8. Polityka kolonialna Włoch
9. Rewolucja w Rosji 1905-1907
10. Rewolucja Październikowa w Rosji i jej konsekwencje ustrojowe
11. Rewolucja perska 1906-1911, przewrót turecki 1908, rewolucja chińska 1911
12. Pierwsza wojna światowa
13. Rewolucja niemiecka w 1918 roku
14. Przemiany społeczno-polityczne na Węgrzech 1918-1919
15. Rozpad cesarskiego imperium rosyjskiego
16. Rozpad Austro-Węgier
17. Rozpad Imperium Osmańskiego - utworzenie Republiki Tureckiej
18. Ład wersalsko-waszyngtoński
19. Geneza, cele i działalność Ligi Narodów
20. Regionalne traktaty gwarancyjne
21. Narodziny, rozwój i upadek faszyzmu włoskiego
22. Przejęcie władzy przez faszystów niemieckich
23. Reżymy autorytarne w Europie międzywojennej
24. Międzywojenne koncepcje integracji europejskiej
25. Rewizjonizm i polityka appeasmentu
26. System sojuszy niedemokratycznych w latach 30. i 40. XX wieku
27. Reżymy satelickie i okupacyjne
28. Kolaboracja i ruch oporu w czasie II wojny światowej
29. Powstanie Wielkiej Koalicji
30. Cele, geneza, działalność, sukcesy i porazki ONZ
31. Eksport rewolucji a kształtowanie się systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej
32. Reformy społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej
33. Procesy integracyjne w Europie Wschodniej
34. Rewolucja kubańska i jej konsekwencje
35. Sytuacja w Afganistanie w ostatnich trzech dekadach XX wieku
36. Powstanie i rozwój Ruchu Państw Niezaangażowanych
37. Konflikt północnoirlandzki
38. Problem kurdyjski
39. Upadek apartheidu w Afryce Południowej
40. Źródła integracji zachodnioeuropejskiej
41. Rozwój integracji zachodnioeuropejskiej
42. Narodziny KBWE/OBWE
43. XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje
44. Węgierski Październik
45. Praska Wiosna
46. Jesień ludów
47. Konflikt bałkański
48. Rozpad ZSRR
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz