Dr Bartłomiej Gabryś

Nauka o organizacji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

Cwiczenia 1 Nauka o organizacji Kapitał firmy: - całkowity - intelektualny - materialny Warunki i metodyka tworzenia kapitału intelektualnego: zarządzanie - normalne - nadzwyczajne Metody pomiaru kapitału intelektualnego MVA, EVA, Unifikacja wskaźników pomiaru Kapitał intelektualny: suma wiedzy ...

Ćwiczenia - organizacja jako obiekt badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

Ćwiczenia 2 ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ Ujęcie szkoły prakseologicznej: Pojęcie organizacji: -Czynnościowe -Atrybutowe -Rzeczowe Czynnościowe - odnosi się do czynności organizowania, -„tworzenie lub przekształcanie zorganizowanych całości” Ch.Agryris -proces organizowania. Zorganizowany (spójny ...

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej - wyk...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519

Wykład FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej z jednej strony ograniczają swobodę przedsiębiorcy co do wyboru formy prawno-organizacyjnej działalności. Z drugiej strony prawo pomaga przedsiębiorcy dając mu do dyspozycji...

Liniowe modele rozwoju organizacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728

Nauka o organizacji - wykład 10.03.2010 Liniowe modele rozwoju organizacji Wymiary przedsiębiorczego rozwoju - podejście dynamiczne Rozwój finansowy Zasoby Wyniki Rozwój strategiczny akumulacja aktywów ukierunkowanie rozwój strukturalny, wykorzystanie aktywów, rozwój organizacyjny Rozwój fin...

Nauka o organizacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 924

Nauka o organizacji Nauka ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowanej w system zagadnień i wyrażonej w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach dyscyplina badawcza odnosząca się do określonej dziedziny badawczej zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość, wchodzących w skład określonej dziedzi...

Zasady skuteczności wprowadzania zmian - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 574

Nauka o organizacji - wykład 14.04.2010 Zasady skuteczności wprowadzania zmian Holistyczne podejście (całościowe podejście) Zmiana wymaga jednoczesnego oddziaływania na elementy składowe, które konkretyzują przedsiębiorstwa przy jednoczesnym nacisku na elementy, które je pobudzają. Zasada zerwan...

Zmiana w procesie organizacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

Nauka o organizacji - wykład 24.03.2010 Zmiana w procesie organizacji Zmiana w procesie rozwoju organizacji Zmiana: Reorganizacja - np. zmiana rozkładu zajęć Przekształcanie mentalności - zmiana sposobu myślenia Łączenie i przejmowanie - np. Google przejęło youtobe - przepływ technologii, restr...

Kapitał intelektualny firmy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

Wykład Kapitał intelektualny firmy Kapitał intelektualny: suma wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących społeczność organizacji oraz praktyczne przekształcenie tej wiedzy w składniki jej wartości Kapitał intelektualny: Ludzki (Połączona wiedza, umiejętności innowacyjność, zdolność poszczególnyc...

Kontrola organizacyjna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Wykład Kontrola organizacyjna Pojęcie i cel kontroli Kontrolowanie to proces zmierzający do zapewnienia, by rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi. Bez kontroli organizacja nie byłaby w stanie ocenić osiąganych wyników w przedsiębiorstwie z punktu widzenia stopnia realizacji wytyczonych...

Organizacja i struktura organizacyjna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

Organizacja i struktura organizacyjna Organizowanie pojmuje się jako proces dostosowania struktury organizacji do jej celów, zasobów i otoczenia. Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako układ i wzajemne zależności między częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Elementy struk...