Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej - wykład - strona 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład
FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej z jednej strony ograniczają swobodę przedsiębiorcy co do wyboru formy prawno-organizacyjnej działalności. Z drugiej strony prawo pomaga przedsiębiorcy dając mu do dyspozycji katalog usystematyzowanych form, w których działalność może być prowadzona.
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółdzielnia
Fundacja
Stowarzyszenie
Przedsiębiorstwo państwowe
Spółki
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Najprostsza organizacyjnie forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Brak wymagań kapitałowych przy zakładaniu
Jednoosobowe kierownictwo (elastyczność i szybkość podejmowania decyzji) Właściciel odpowiada całym swoim majątkiem
Niskie koszty założenia i prowadzenia działalności
Krótki czas założenia i likwidacji
Możliwy jest wybór każdej z form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa) Opłacanie składek ZUS bez względu na dochody
Spółdzielnie
Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób (min.10 osób fizycznych lub 3 prawne) prowadzone dla osiągnięcia wspólnego celu
Posiada osobowość prawną (od momentu wpisu do KRSu)
Jednakowe prawo głosu bez względu na wkład
2 grupy spółdzielni: użytkowników i wytwórcze (pracy)
W nazwie: „spółdzielnia”, adres, charakter działalności
Odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu
Organy: walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd
Fundacja
Organizacja powołana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (nie zarobkowych)
Wymaga środków majątkowych nie mniejszych niż 1000 zł
Działalność opiera się na ustawie i statucie, który ustala fundator
Organy: zarząd, rada fundacji
Stowarzyszenie
Dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie osób fizycznych o celach niezarobkowych (minimum 15 osób powyżej 16 roku życia)
Członkowie posiadają wspólne zainteresowania lub cel
Posiada osobowość prawną (od momentu wpisu do KRSu)
Samodzielnie uchwala statut
Organy: Zarząd, organ kontroli wewnętrznej
Różnice między stowarzyszeniem a fundacją
założyciele/członkowie - kto zakłada organizację, kto ją tworzy
cel - po co powstaje organizacja
majątek - z jakimi środkami organizacja zaczyna działalność


(…)

… gospodarczej
Główny podział spółek: cywilna, handlowa
Rodzaje spółek handlowych
Spółki kapitałowe
Z o.o.
umowa w formie aktu notarialnego
minimalna wysokość kapitału zakładowego - 5 000 zł (jeden udział to 50 zł)
odpowiedzialność za zobowiązania - wspólnicy jej nie ponoszą; spółka odpowiada do wysokości swojego majątku
organy: zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna
wynagrodzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz