Dr Andrzej Gulczyński - strona 4

Prawo karne i proces karny w prawie socjalistycznym (Polska)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

PRAWO KARNE i PROCES KARNY w prawie socjalistycznym (Polska) dekret z 16 listopada 1945 o przest pstwach  szczególnie niebezpiecznych  w okresie odbudowy pa stwa uchyli   i  jednocze nie  przej   przepisy dekretu o ochronie pa stwa wprowadza   odpowiedzialno   karn   za  przest pstwa  przeciw int...

Prawo małżeńskie osobowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

PRAWO MAŁŻEŃSKIE OSOBOWE Pytania: 1. Forma świecka zawarcia małżeństwa (przedkanoniczna/przedwyznaniowa) - zanim w ogóle prawo kanoniczne zajęło się prawem małżeńskim 2. Prawo małżeńskie osobowe przedtametsi 3. Prawo małżeńskie osobow...

Prawo małżeńskie osobowe II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Pytania: Typ laicki prawa małżeńskiego - od dekretów rewolucji francuskiej do Kodeksu Napoleona (ew. inne) Typ wyznaniowy prawa małżeńskiego osobowego - prawo małżeńskie 1836 Typ mieszany - wybór między formą świecką a wyznaniową / wprowadzenie rozwiązań wyznaniowych do prawa świeckiego Kodeks...

Prawo małżeńskie osobowe - Typ mieszany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2086

TYP MIESZANY - małżeństwo jako rodzaj umowy cywilnej; regulacje prawa cywilnego uwzględniały normy prawa wyznaniowego Austria : - Ehepatent 1783 - rozwiązania te przeniknęły do ABGB - Kodeks józefiński - ABGB [osobna KP 1825-1836] Prusy : - Landrecht Pruski - osoby innych wyznań niż katolicy ...

Prawo miejskie, ziemskie i wiejskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

PRAWO MIEJSKIE główne źródła: wilkierze - akty stanowione przez miasta ordynacje, statuty - akty wydawane przez króla dla miast królewskich i przez właścicieli miast dla miast ...

Prawo osobowe małżeńskie 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Zagadnienia - przykłady: 9.1 Typ Laicki 9.2 Typ wyznaniowy - prawo małżeńskie z 1836 9.3 Typ mieszany 9.4 Kodeks kanoniczny 1917 9.5 Prawo małżeństwie osobowe II RP - bardzo ważne, mimo, że nigdy nie weszło w życie 9.6 Dekret o prawie małżeńskim 25 IX 1945 + przepisy wprowadzające Typ laicki...

Prawo osobowe małżeńskie 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

Typ mieszany: A) małżeństwo jako umowa cywilna, a regulacje prawa cywilnego UWZGLĘDNIAJĄ normy prawa wyznaniowe - nie ma dlatego rozwodów *Austria: w sposób ciągły występuje od ehe-patent 1783, potem kodeks józefiński i ABGB w Królestwie Polskim 1825-1836 na mocy ABGB prawo małżeńskie i jurysdy...

Prawo rzeczowe - Zastaw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

ZASTAW - zależy od istnienia wierzytelności, jest to więc prawo akcesoryjne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie umowy pożyczki - podział ze względu na sposób powstania: dany - powstaje z woli zastawcy (umowa, testament) wzięty - powstaje wbrew woli zastawcy (sądowy, zajęcie rzeczy w drodze samo...

Prawo własności i jego ograniczenia w Code Civil

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

PRAWO W ASNO CI i jego ograniczenia w Code Civil i BGB ASNO najpe niejsze i nieskr powane adztwo jednostki nad rzecz BGB reprezentant rozwini tego kapitalizmu monopolistycznego ograniczenie indywidualizmu praw jednostki wzrost znaczenia interesów wspólnych i dobra spo ecznego DEFINICJA "W ci...

Prawo własności w epoce feudalnej i jego ograniczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

PRAWO W ASNO CI W EPOCE FUDALNEJ I JEGO OGRANICZENIA OGRANICZENIA specyficzne dla epoki feudalnej RODZINNE pocz tkowo wymóg zgody rodziny na sprzeda  ziemi niedzia wspólnota w asno ciowa, powstawa a z mocy prawa niedzia  ojcowski (ojciec i synowie) i braterski odpowiedzialno  solidarna ordynacje ...