Dr Andrzej Gulczyński - strona 10

Przestępstwa i kary publiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Przestępstwa i kary publiczne średniowiecze : 1) wzrost autorytetu władzy państwowej powodował, że państwo przejęło kompetencje w sprawie zwalczenia przestępstw godzących w porządek publiczny i interesy ogółu 2) mimo trwającej jeszcze zasady prywatnoprawnej, coraz więcej przestępstw było ściganyc...

Wina umyślna, nieumylna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Wina umyślna: w działaniu sprawcy przestępstwaumyślnego naganna jest zarówno wola jego popełnienia jak i świadomość skutków umyślne przestępstwo - ma miejsce wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia przestępstwa (wola) i zdaje sobie sprawę z tego, że jego zachowanie prowadzi do wywołania określon...

W czasach nowożytnych- przeciwko władzy i religii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

W czasach nowożytnych Przeciwko władzy i religii od czasów niemieckiej Caroliny wzrosła represja za przestępstwa przeciwko władzy i religii 1) zdrada stanu - groziła kara śmierci przez ćwiartowanie, stosowana tylko wobec mężczyzn (kobiety ...

Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym Odpowiedzialność przedmiotowa (obiektywna) prawo germańskie pomijało czynnik subiektywny - nastawienie sprawcy i jego wola dla kwalifikacji prawnej przestępstwa liczył sie przede ...

Nieletniość i niepoczytalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Nieletniość i niepoczytalność prawo rzymskie i kanoniczne przyjęło zasadę, że nieletniemu nie można przypisać takiej samej winy, jak osobie dorosłej - 0-7 nie podlegał w ogóle odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączoną poczytalność - ...

Josephina 1787

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Josephina 1787 pełna nazwa: Powszechny kk o zbrodniach i karach pochodzenie nazwy: cesarz Józef II zakres: wyłącznie prawo karne materialne (prawo procesowe w odrębnej ordynacji 1788) była kodeksem o wysokim stopniu techniki kody...

Szkoła antropologiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

*Szkoła antropologiczna: w drugiej połowie XIX wieku nauka prawa karnego znalazła się pod wpływem filozofii pozytywnej (A. Comte, J.S. Mill, H. Spencer) - filozofia pozytywna odrzucała wszelkie rozważania nad naturą wszechrzeczy i postulowała empiryczne badanie tego, co dostrzegalne i poznawalne ...

Źródła prawa średniowiecza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

Źródła prawa średniowiecza Państwa barbarzyńskie 1) Wizygoci Kodeks Euryka II poł V w. -pierwszy znany spis prawa barbarzyńskiego -wydany dla ludności gockiej, ale mógł być stosowany do rzymskiej -wprowadził do prawa Gotów rzymskie konstrukcje prawne Kodeks Recceswinta VII w. -zniósł dual...

Źródła prawa II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

Rzesza Niemiecka Zwierciadło saskie 1235 r. -autor Eike von Repkow - pierwszy wielki niemiecki prawnik -zebranie przepisów prawa zwyczajowego Królestwa Saksonii i odbicie norm prawnych ustanowionych przez władzę państwową, landfrydy...

Małżeństwo w podstawie prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Typ mieszany: historycznie była to trzecia forma małżeństwa (pierwsza - świecka, druga - kościelna) - polegało na tworzeniu koncesji na rzecz wyznań, ale zatrzymania prawa małżeńskiego w prawie cywilnym - za rozwój tego typu małżeństwa odpowiada laicyzacja - a ta nastąpiła w raz z reformacją A) m...