Dr Andrzej Gulczyński - strona 9

Prawo małżeńskie majątkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260

PRAWO MAŁŻEŃSKIE MAJĄTKOWE Epoki feudalnej: prawo małżeńskie majątkowe zawsze było regulowane przez prawo świeckie prawo małżeńskie majątkowe dobry feudalnej cechuje mnogość ustrojów → brak jakichkolwiek praw narodowych, a zwyczajowych, na różnych terenach, różne systemy (w samej Europie 2000 sys...

Ustrój małżeński majątkowy obowiązujący na ziemiach polski XIX i XX wi...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

ABGB 1811: system ustawowy - małżeństwo nie wywołuje zmiany w dotychczasowych stosunkach majątkowych (co do zasady) wyjątek: mężowi przysługuje prawo zarządzania majątkiem żony w charakterze jej ustawowego pełnomocnika każdemu z małżonków przysługuje majątek dorobkowy mąż ma obowiązek utrzymani...

Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady) Ogólnie: hipoteka - zastaw nieruchomy bez dzierżenia, jest ograniczonych prawem rzeczowym ustanowionym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu długu pieniężnego (kredytu) w formie wpisu wierzytelności do ksiąg wieczystych; hipoteka jak...

Doktryny prawa własności XIX i XX wiek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

Doktryny prawa własności XIX i XX wiek Kościół - w rerum novarum 1891 (Leon XII) podkreślona nietykalność prawa do własności, ale zaznaczono, iż właściciel z racji tego, że nim jest ma obowiązki - ma tak z niej korzystać by przynieść pożytek og...

Prawo dekretowe - etapy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Prawo dekretowe: I Etap: skutki tych dekretów odczuwamy do dziś - nie przeprowadzono ustawy reprywatyzacyjnej Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej 1944 - cel: likwidacja ziemiaństwa, zabranie ziemi, parcelacja i oddanie chłopom - na cele ...

Dziedziczenie beztestamentowe - porządki dziedziczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470

3) ochrona praw spadkowych najbliższych krewnych: a) zachowek - wywodzi się z Rzymu, upowszechnił się w XVI wieku - polega na tym, że ustawowy dziedzic w przypadku dziedziczenia testamentowego, może domagać się 1/2 tego co normalnie by mu przypad...

Forma i treść testamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Forma testamentu: ALR przewidywało - testament publiczny sporządzony przed sądem albo urzędnikiem sądowym albo po przez wpisanie do protokołu sądowego KN: 1) własnoręczny 2) notarialny 3) testament tajemny - oddaje się go na przechowanie notariuszowi, a ten po śmierci go wyciąga (chodziło o pewno...

Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania w prawie feudalnym: wygaśnięcie zobowiązania wynikało z: 1) zapłaty długu 2) ekskomuniki 3) banicji 4) wstąpienia do klasztoru ale także należy omówić ...

Prawo socjalistyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1134

W prawie socjalistycznym: o ograniczeniu swobody umów możemy mówić na podstawie prawa dekretowego, a ściślej o dekrecie: „O publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu” 1945 - nałożono na własność obowiązki - obowiązek dostosować np. kamienicy by mogło tam zamieszkać określona ilość ludzi, cz...

Socjalizacja prawa zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

Socjalizacja prawa zobowiązań należy tutaj rozważyć: 1) funkcjonowanie klauzul generalnych 2) ograniczenia wolności kontraktowania 3) wprowadzenie umów adhezyjnych CC: 1) jest najbardziej liberalnym z kodeksów - przeważają umowy konsensualne 2) socjalizacja prawa obowiązań ma miejsce w przypadku ...