Dr Andrzej Gulczyński - strona 8

Geneza i znaczenie procesu mieszanego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1869

Geneza i znaczenie procesu mieszanego (3) Geneza: reformy procedury karnej w XIX wieku wynikały z ducha państwa prawa, którego koncepcja zakładała ochronę praw i wolności jednostki w tym prawa do nietykalności i wolności osobistej oraz poszanowania jej godności zasady procesu inkwizycyjnego, nie...

Okres feudalny i partykularyzm prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3080

Prawo karne: Wpływ szkoły socjologicznej na polskie prawo karne XX-lecia Zasady odpowiedzialności karnej w feudalizmie Zasady odpowiedzialności karnej w socjalizmie (2) Cele kary w epoce feudalnej Odrębności prawa karnego w dobie nowożytnej albo: Szkoły prawa karnego w XIX w. albo: Nowe kary i po...

Zdolność prawna - pytania na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

Zdolność prawna Pytania, które mogą wystąpić na egzaminie: Zdolność prawna i jej ograniczenia w epoce feudalnej Instytucja śmierci cywilnej Porównanie zdolności prawnej w ujęciu landrechtu pruskiego (ALR) i ABGB Zdolność prawna w ujęci...

Zdolność prawna w BGB

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

Zdolność prawna w BGB: na kształtowanie się prawa cywilnego w BGB ma wpływ szkoła pandektystyczna następuje doprecyzowanie pojęć - pierwszy raz pojawia się termin 'zdolność prawna'; nie występuje tutaj jednak (podobnie jak dzisiaj) defini...

Zdolność do czynności prawnych w KN

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

Zdolność do czynności prawnych w KN: pełnoletność od 21 roku życia i wtedy uzyskuje się pełną ZDCP poza prawem małżeńskim instytucja dodania lat przez małżeństwo: - mężczyzna może wziąć ślub po ukończeniu 18 roku życia, kobieta po 15 i uzyskuje pełnoletność - król może nawet obniżyć ten wiek (ale...

Fundacje (substrat majątkowy) w czasach feudalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Fundacje (substrat majątkowy) w czasach feudalnych: akt fundacyjny → fundator → majątek → cel → sposób administrowania 1) fundacje kościelne są to fundacje na rzecz kościoła, a nie tworzone przez kościół chodzi o testamentowe przekazanie na kościół majątku → stąd powstają posiadłości feudalne r...

ZGB - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617

ZGB: stowarzyszenia: regulacje dotyczące stowarzyszeń są mniej szczegółowe i jest ich mniej w mniejszym stopniu są regulowane drogą decyzji administracji, a zatem możemy mówić o liberalizmie wszystkie bowiem (stowarzyszenia naukowe, religijne, polityczne, kulturalne) podlegają systemowi rejestr...

Tametsi (po 1563)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1848

Tametsi (po 1563) jest to kolejna - bardziej restrykcyjna wersja małżeństwa kościelnego akt, który wychodzi w ramach soboru trydenckiego - jest odpowiedzią na zaprzeczenie przez protestantów jakoby małżeństwo było sakramentem Tametsi c...

Typ wyznaniowy i warunki zawarcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Typ wyznaniowy polega na przejęciu przez prawodawcę - regulacji norm praw wyznaniowych i wyłącznej jurysdykcji sądów wyznaniowych w sprawach małżeńskich ślub był tylko możliwy dla wyznaniowców przetrwał w Rosji do 1917 i w Polsce właś...

Prawo dekretowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Prawo dekretowe: *dekret o prawie małżeńskim 1945: typ laicki, małżeństwo jako umowa u Lutostańskiego zaręczyny wywoływały skutki prawne, tutaj brak skutków prawnych, ale nadal można domagać się zwrotu poniesionych kosztów pod ślub cztery warunki konieczne by zawrzeć ślub: 1) zdolność do działań...