Dr Andrzej Gulczyński - strona 7

Budynki parlamentarne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1442

Archeologia prawna 15.04 11:15 - Ostrów Tumski 10.05 14:00 - Ratusz 1. Budynki parlamentarne Austryjacki Reichstag - przypominający pałac, katedra wyższa. Rzeźby z symbolami władzy, zwierzęta z emocjami, ludzie powściągliwi. Symbole korony i barw państwowych. Korona cesarza Rudolfa - symbol ce...

Narzędzia tortur

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2030

Narzędzia tortur Poznańska księga złoczyńców od 1508 Męki: na mękach pytanych, na mękach wyznał Ostre pytanie: na ostrym prawie pytany, surowo pytan Badanie, próba, ciągnięcie: na próbę daną i ciągniona, ciągniony potym Tortury a kary Tortury - środek procesowy Kary - wykonywana po procesie...

Urządzenia stosowane w prawie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Archeologia prawna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1400

8.05 około 14:00 - wycieczka do ratusza. 13.05 - zaliczenie. Urządzenia stosowane w prawie Trony W katedrze św. Jana na Lateranie. Stalle - bogato zdobione, przeznaczone dla zakonników i kanoników Chrzcielnice - chociaż skutecznie można ...

Informacje uzupełniające

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Informacje uzupełniające: ALR - landrecht pruski 1794: ALR było całościową kodyfikacją prawa pruskiego - zawierała regulacje dotyczące prawa karnego jak i cywilnego; uznaje się to za typowe dzieło ustawodawcze oświeconego absolutyzmu powstanie kodeksu wiąże się z osobą Fryderyka II Landrecht z ...

BGB - niemiecki kodeks cywilny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6153

BGB - niemiecki kodeks cywilny 1900 (1896 uchwalony) produkt niemieckiej pandektystyki - bazowano na instytucji prawa rzymskiego ale i zasadach prawnonaturalnych; dał ład pod zjednoczoną Rzeszę Niemiecką główne inspiracje i zasady: 1) idea wolności i równości osoby 2) zasada autonomii woli stron ...

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej , kodeksy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej (II RP) Polska Komisja Kodyfikacyjna w ciągu 20 lat dokonała ogromnego wysiłku przygotowując projekty kodyfikacji najważniejszych dziedzin prawa karnego i cywilnego - większość z nich stała się obowią...

Prawo dekretowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Prawo dekretowe: unifikacja prawa cywilnego została przeprowadzona przez Krajową Radę Narodową w latach 1945-1946, a owoc ich pracy - jednolity system prawa cywilnego stał się obowiązujący od 1.01.1947 przyczyny uchwalenia nowego p...

Pomniki prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Inne pomniki prawa, które trzeba znać: Księga elbląska najstarszy spis polskiego prawa zwyczajowego, odkryta w XIX wieku przez F. Neumanna powstanie datowane na XIII wiek (gdyż opisuje typowe dla tamtych czasów sądy boże jeszcze z udziałem duchownych) zbiór powstał na potrzeby zakonu krzyżackie...

Kształtowanie się prawa miejskiego w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1253

Pytania które wystąpiły w poprzednich latach: Źródła: Źródła prawa miejskiego w Polsce (2) Kształtowanie się prawa miejskiego w Polsce: w okresie wczesnośredniowiecznym istniało jednolite prawo zwyczajowe od XIII w. rozwój systemu filialnego - nowo zakładane miasta („miasta córki” wzorowały swó...

Proces inkwizycyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2709

Zdolność prawna, do czynności prawnych i osobowości prawne: (kursywa - przerobione na ćwiczeniach u Szafrana) Zdolność prawna w kodeksach z XIX i XX w. Wpływ płci na status prawny jednostki Wpływ wieku na status prawny jednostki Zdolność prawna w prawie feudalnym Zdolność do czynności prawnych w ...