Dr Aldona Uziębło - strona 9

Prawo konstytucyjne - wykład 23

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 882

PKWN Mógł wydawać dekrety z mocą ustawy ( musiały być zatwierdzone przez prezydium KRN; a potem dodatkowo zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu KRN 31 grudnia 1944 r. - powołanie Rządu Tymczasowego 28 czerwca 1945 r. - powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 30 czerwca 1946 r. - I refe...

Prawo konstytucyjne - wykład 24

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 770

KONSTYTUCJA LIPCOWA 22 lipca 1952 r. Główny twórca konstytucji - prof. Rozmaryn Wzorowana na konstytucji radzieckiej z 1936 r. W 1997 r. przestały obowiązywać ostatnie z jej przepisów. Zasady naczelne ustroju: Ludowładztwa Państwa socjalistycznego (posługuje się pierwotnie określeniem

Prawo konstytucyjne - wykład 25

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 630

III Rzeczpospolita 5 kwietnia 1989 r. - koniec negocjacji przy Okrągłym Stole 9 kwietnia 1989 r. - nowelizacja konstytucji, tzw. „nowela kwietniowa” Przywrócono instytucję Prezydenta RP (likwidacja Rady Państwa) Wybierany przez Zgromadzenie Narodowe Kadencja 6 lat Silna pozycja Prezydenta Jed...

Prawo konstytucyjne- pojęcie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 861

Prawo konstytucyjne: pojęcie nazwa i miejsce w systemie Prawo konstytucyjne sensu largo ( w znaczeniu szerszym) - ogół norm prawnych regulujących ustrój państwa Przedmiotem prawa konstytucyjnego jest ustrój państwa, zarówno polityczny jak i społeczno - gospodarczy, system organów państwowych i sta...

Prawo konstytucyjne - wykład 2 - Państwo - Ustrój

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 574

POJĘCIE PAŃSTWA, POJĘCIE USTROJU PAŃSTWOWEGO, ORGANY PAŃSTWOWE, SYSTEMY RZĄDÓW KRAJÓW DEMOKRATYCZNYCH Państwo - polityczna, hierarchiczna, przymusowa, terytorialna, suwerenna organizacja obejmujące całe społeczeństwo zamieszkujące na określonym terenie. Ograniczenie wykonywania swojej suwerenności...

Prawo konstytucyjne - wykład 3 - Państwa demokratyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

Podział państw ze względu na tzw. kryterium kompleksowe: Państwa demokratyczne - władze stanowi większość z poszanowaniem praw mniejszości; suwerenem są wszyscy obywatele; przestrzegane są prawa i wolności jednostki Państwa totalitarne - kontrola każdego aspektu życia jednostki Państwa autokratyc...

Prawo konstytucyjne - wykład 4 - Systemy rządów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 952

Wyróżniamy 3 podstawowe systemy rządów: Parlamentarno-gabinetowy Prezydencki Parlamentarno-komitetowy Ponadto występują mutacje (racjonalizacje) systemu parlamentarno-gabinetowego: Półprezydencki Kanclerski Ad. 1 System parlamentarno-gabinetowy W konstytucji marcowej z 1921 r. w Polsce Kons...

Prawo konstytucyjne - wykład 5 - System kanclerski

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1484

System kanclerski (RFN) Cechy: Dwuetapowy proces powoływania rządu: - wybór kanclerza przez Bundestag - powołanie członków rządu bez udziału parlamentu; prezydent na wniosek kanclerza Dominująca pozycja kanclerza w składzie rządu Odpowiedzialność polityczna rządu jest sprowadzona do odpowiedzi...

Prawo konstytucyjne - wykład 6 - System parlamentarno-komitetowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

Ad. 3 System parlamentarno-komitetowy ( system rządów zgromadzenia). (Szwajcaria od pierwszej połowy XIX w.; 1838, 1874, 1999 r. - konstytucje) Nadrzędność parlamentu Do władzy wykonawczej wchodzą wszystkie partie reprezentowane w parlamencie. Cechy: Naczelną zasadą organizacji aparatu państwo...

Prawo konstytucyjne - wykład 7 - Konstytucje rozszerzane

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973

Konstytucje rozszerzane - konstytucje, których przepisy, obowiązywanie rozciągane jest na nowe terytorium, na nowe obszary HISTORIA KONSTYTUCJI Poszczególne stany w USA (niektóre), zanim doszło do zjednoczenia miały konstytucje 1776 - konstytucja Wirginii Konstytucje przyjmowane do I wojny - I g...