Dr Aldona Uziębło - strona 8

Instytucja ombudsmana i jej cechy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1407

Instytucja ombudsmana i jej cechy. Instytucja ombudsmana - znana już w Chinach już 3000 lat p.n.e.; w Europie pojawiła się za sprawą Karola XII, króla Szwecji, który przeniósł tą instytucję z Turcji. Początkowo dostępna tylko dla rodzin żołnierzy. Ponownie pojawiła się na początku XIX Europie, w Eu...

Instytucja weta ludowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 819

Instytucja weta ludowego. Instytucja ta stosowana jest przeciwko uchwalonemu aktowi prawnemu i ozna­cza, że określona prawnie liczba obywateli ma uprawnienie do zgłosze­nia - we wskazanym czasie, po podjęciu aktu - protestu w stosunku do niego. Używanie do określenia tej formy

Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 420

Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym. Moc prawna równa konstytucji lub priorytet Moc prawna ponad ustawami Moc prawna=ustawom - w przepadku sprzeczności - umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą Moc prawna=ustawom - w przypadku sprzeczności - akt późniejszy/reguły kolizyjne Moc ...

Prawne i socjologiczne rozumienie pojęcia konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1064

Prawne i socjologiczne rozumienie pojęcia konstytucji. Konstytucja służy ustanowieniu organizacji państwa, urządzeniu państwa, określeniu jego ustroju. Akt prawny o najwyższej mocy prawnej, co wyraża się w szczególnym trybie jego uchwalania i zmiany oraz w nazwie, określa­jący podstawowe zasady us...

Prawnonaturalne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 651

Prawnonaturalne koncepcje praw jednostki. Cechą wspólną wszystkich koncepcji prawno naturalnych jest uznanie, że lu­dziom przysługują pewne prawa przyrodzone oraz, że są oni z natury i wolni. Po II wojnie światowej nastąpiło odrodzenie koncepcji prawno naturalnych w bardzo zmodernizowanej formie: p...

Precedens a zwyczaj konstytucyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 637

Precedens a zwyczaj konstytucyjny Precedens konstytucyjny to jednorazowe świadome rozstrzygnięcie przez naczelny organ państwowy sprawy związanej ze stosowaniem przezeń konstytucji, przy czym okoliczności, w jakich to rozstrzygniecie nastąpiło uzasadniają przypuszczenie, że w przyszłości znajdzie o...

Teorie reprezentacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 896

Teorie reprezentacji. Reprezentacja jako zasada konstytucyjna to prawnie legitymowa­ne wykonywanie funkcji władzy państwowej w imieniu zbiorowego pod­miotu suwerenności (narodu) przez konstytucyjnie określone organy pań­stwa, przy czym z zasady tej wnioskować można o istnieniu po stronie rządzących...

Znaczenie prawa natury w prawie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 735

Znaczenie prawa natury w prawie konstytucyjnym. prawa natury - wieczne, nie­zmienne, absolutne normy postępowania, które można wyprowadzić z nie­zmienności natury ludzkiej, czy też- jak sądzili niektórzy - z woli boskie W niektórych konstytucjach znajdujemy odniesienia do zasad prawa natury (np. R...

Podstawowe założenia ustawy o obywatelstwie polskim

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 539

Podstawowe założenia ustawy o obywatelstwie polskim. Zasada ciągłości obywatelstwa (zachowują obywatelstwo polskie osoby posiadające je na podstawie wcześniej wydanych przepisów, nowa ustawa nie zmienia ich statusu) Zasada wyłączności obywatelstwa Zasada równouprawnienia małżonków ...

Prawo konstytucyjne a prawa religijne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 581

. Prawo konstytucyjne a prawa religijne. Poza państwami islamskie prawo religijne nie odbywa znaczące znaczącej roli we współczesnych państwach. Jednak np. w Watykanie obowiązuje prawo kanoniczne. Szaria -reguluje stosunki między jednostką a Allachem, między ludźmi, między państwem a jednostką (pr...