Prawo konstytucyjne - wykład 25

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 25 - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 25 - strona 2

Fragment notatki:

III Rzeczpospolita
5 kwietnia 1989 r. - koniec negocjacji przy Okrągłym Stole
9 kwietnia 1989 r. - nowelizacja konstytucji, tzw. „nowela kwietniowa”
Przywrócono instytucję Prezydenta RP (likwidacja Rady Państwa)
Wybierany przez Zgromadzenie Narodowe
Kadencja 6 lat
Silna pozycja Prezydenta
Jedną z przesłanek upoważniających Prezydenta do rozwiązania Sejmu było uchwalenie przez Sejm ustawy lub uchwały uniemożliwiającej Prezydentowi wykonywanie jego konstytucyjnych uprawnień
Miał prawo weta w stosunku do ustaw, które może być przełamane w stosunku 2/3 przez Sejm i prawo kierowania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego w formie kontroli prewencyjnej
Sejm:
Brak szczególnych zmian
Zmiana ordynacji: 65% mandatów zarezerwowane dla dotychczas rządzących; 35% z wolnych wyborów
Utworzenie Senatu:
Pochodził z wolnych wyborów
100 senatorów po 2 z każdego województwa (3 z katowickiego i warszawskiego)
Wpisano do konstytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.
4 czerwca 1989 r. - I tura wyborów
18 czerwca 1989 r. - II tura wyborów
I tura - wybory większościowe (większość bezwzględna)
II tura - większość względna
24 sierpnia 1989 r. - T. Mazowiecki zostaje premierem
29 grudnia 1989 r. - nowelizacja grudniowa
Zmiana nazwy państwa
Zmiana godła
Zmiana zasad naczelnych ustroju (na typowe dla kraju demokratycznego)
8 marca 1990 r. - przywrócenie samorządu terytorialnego
wrzesień 1990 r. - skrócenie kadencji W. Jaruzelskiego; wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich
grudzień 1990 r. - zaprzysiężenie L. Wałęsy
październik 1991 r. - pierwsze całkowicie wolne wybory do Sejmu i Senatu
17 października 1992 r. - ustawa o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym (trzecia polska mała konstytucja)
23 kwietnia 1992 r. - ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji RP
Nieuchylone przepisy konstytucji z 1952 r. Mała konstytucja:
Wprowadza trójpodział władzy
System rządów: parlamentarno-prezydencki
1993 r. - rozwiązanie Sejmu
2 kwietnia 1997 r. - uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe konstytucji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz