Prawo konstytucyjne- pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne- pojęcie - strona 1 Prawo konstytucyjne- pojęcie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo konstytucyjne: pojęcie nazwa i miejsce w systemie
Prawo konstytucyjne sensu largo ( w znaczeniu szerszym) - ogół norm prawnych regulujących ustrój państwa
Przedmiotem prawa konstytucyjnego jest ustrój państwa, zarówno polityczny jak i społeczno - gospodarczy, system organów państwowych i status jednostki (prawa i wolności człowieka i obywatela)
Prawo konstytucyjne sensu stricte ( stricte znaczeniu węższym) tylko normy prawne zawarte w konstytucji inaczej to tzw. prawo konstytucji)
Prawo konstytucyjne rozumiane jako dyscyplina nauk prawnych czyli tworzący pewną całość, zespół poglądów, doktryny na temat gałęzi prawa konstytucyjnego
Prawo konstytucyjne - przedmiot
NAZWA
Prawo państwowe wcześniej (do lat 70 XX) - teraz konstytucyjne
Prawo stanowione - pochodzące od organów państwowych
Prawo polityczne (w okresie międzywojennym)
Prawo konstytucyjne ( od lat 70)
Nie ma nadrzędności prawa konstytucyjnego; jest nadrzędność konstytucji
MIEJSCE PRAWA KONSTYTUCYJNEGO W SYSTEMIE PRAWNYM
System prawa - ogół norm prawnych obowiązujących w danym miejscu i czasie
Podział systemów prawa na prawo publiczne i prywatne
Prawo publiczne - dotyczy relacji kiedy po jednej stronie jest jednostka państwowa wykonująca uprawnienia władcze
Po drugiej stronie inna państwowa, bądź osoba fizyczna lub prawna
Jedna ze stron jest silniejsza od drugiej
Decyzja, rozkaz, nakaz, wydawane przez jedną stronę dotyczące drugiej
Prawo prywatne
Między osobami prywatnymi
Między osobami fizycznymi
Między osobą prawną a osobą fizyczną
Może pojawić się jednostka państwowa ale nie wykonująca uprawnień władczych
Obie strony są równorzędne
Podstawową metodą regulacji jest umowa
Prawo publiczne - np. konstytucyjne, administracyjne
Prawo prywatne - podstawową gałęzią jest prawo cywilne
Podział prawa na materialne i formalne
MATERIALNE - normy prawne regulujące stosunki społeczne i porządkujące system prawny ( karne, cywilne, finansowe)
FORMALNE - mówi nam jak zrealizować prawo materialne ( postępowanie karne, cywilne, administracyjne)
Normy materialno - prawne
Podział systemu prawa na powszechnie obowiązujące i wewnętrznie obowiązujące
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz