Prawo konstytucyjne - wykład 3 - Państwa demokratyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 3 - Państwa demokratyczne - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 3 - Państwa demokratyczne - strona 2

Fragment notatki:

Podział państw ze względu na tzw. kryterium kompleksowe:
Państwa demokratyczne - władze stanowi większość z poszanowaniem praw mniejszości; suwerenem są wszyscy obywatele; przestrzegane są prawa i wolności jednostki
Państwa totalitarne - kontrola każdego aspektu życia jednostki
Państwa autokratyczne - państwo, które nie chce albo nie jest w stanie poddawać społeczeństwo totalnej kontroli, ale jednocześnie nie spełnia standardów państwa demokratycznego
Ze względu na to, kto sprawuje władzę:
Monokratyczne - władza należy do jednostki - jest ona głównym podmiotem decyzyjnym
Oligarchiczne - władza należy do grupy
Demokratyczne - władza należy do ogółu
Podział ze względu na głowę państwa
Republiki
Monarchie
APARAT PAŃSTWOWY, ORGANY PAŃSTWOWE, KLASYFIKACJA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
Aparat państwowy - zespół ludzi i środków materialno-technicznych zorganizowanych w określony sposób, wykonujących zadania państwowe określone prawem i wyposażonych w tym celu w prawo środków stosowania przymusu
Organ państwowy - część aparatu państwowego wyodrębniona we względu na pełnione funkcje. W skład aparatu wchodzą organy państwowe, ale także określone instytucje, które nie są typowymi organami państwa
Klasyfikacja organów państwowych
Ze względu na obsadę personalną
- jednoosobowe - kolegialne
Na organy:
- samoistne - organy, które mają prawo samodzielnego występowaniu w imieniu państwa
- pomocnicze - pełnią funkcje pomocnicze wobec organów samoistnych (np. Prezydent - Kancelaria Prezydenta; Sejm - Komisja sejmowa)
Organy pochodzące:
- z wyboru
- z mianowania
Ze względu na tryb pracy:
- organy działające permanentnie - zawsze gotowe do pełnienia swojej kompetencji
- organy działające sesyjnie - dane organy realizują swoje kompetencje w przedziałach w określonych przedziałach czasowych
Ze względu na czas trwania pełnomocnictw danego organu:
- organy kadencyjne - organy powoływane na czas nieokreślony (np. Wojewoda, Rada Ministrów)
Ze względu na zakres właściwości terytorialnej
- centralne - swoją właściwością obejmują zakres całego państwa
- terenowe - swoją właściwością obejmują wycinek terytorium


(…)

…. Prezydium Sejmu)
Ze względu na funkcje:
- ustawodawcze
- wykonawcze
- sądownicze
Organy:
- przedstawicielskie - organy, które pochodzą z wyborów powszechnych i stanowiące emanacje społeczeństwa grupujące tych, którzy przemawiają w imieniu społeczeństwa (raczej organy kolegialne)
- pozostałe
SYSTEMY RZĄDÓW W KRAJACH DEMOKRATYCZNYCH
System rządów - wiąże się z ustrojem politycznym i dotyczy sposobu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz