Prawo konstytucyjne - wykład 2 - Państwo - Ustrój

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - wykład 2 - Państwo - Ustrój - strona 1 Prawo konstytucyjne - wykład 2 - Państwo - Ustrój - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE PAŃSTWA, POJĘCIE USTROJU PAŃSTWOWEGO, ORGANY PAŃSTWOWE, SYSTEMY RZĄDÓW KRAJÓW DEMOKRATYCZNYCH
Państwo - polityczna, hierarchiczna, przymusowa, terytorialna, suwerenna organizacja obejmujące całe społeczeństwo zamieszkujące na określonym terenie.
Ograniczenie wykonywania swojej suwerenności - członkostwo w organizacjach międzynarodowych.
Ustrój państwowy - całokształt organizacji państwa i metod działania władzy państwowej
Ustrój państwa
Polityczny
Społeczno-gospodarczy
Forma państwa - sposób organizacji życia społecznego i politycznego
Formy państwa:
Ze względu na strukturę wewnętrzną:
Jednolite (unitarne)
Federacje
Autonomia, konfederacja - nie są to formy państwa
Państwo jednolite to takie, to takie gdzie władza centralna i tym samym władza suwerena dotyczy całego obszaru w takim samym zakresie. Państwo to posiada jeden system prawny i jednolitą organizację wewnętrzną.
Autonomia - przekazanie części uprawnień ustawodawczych przez państwo unitarne prowincjom, regionom. Nadawana jest na drodze jednostronnej decyzji centrum, bez gwarancji zachowania na przyszłość. Autonomia części terytorium nie zmienia unitarnego charakteru państwa.
Konfederacja - luźny związek państw, które ograniczyły wykonywanie swojej suwerenności po przez uzgadnianie wspólnej polityki, jednak nie wytworzyły skutecznych wspólnych władz, a także pozostają nadal samodzielnymi podmiotami prawa międzynarodowego.
Federacja - państwo złożone, składające się z wielu państw, które w drodze swoistej umowy bardzo ograniczyły wykonywanie swojej suwerenności na rzecz powołanego przez siebie państwa związkowego. Federacja posiada skuteczne organy centralne i występuje zasadniczo jako jeden podmiot prawa międzynarodowego. Części składowe federacji zachowują jednak duży stopień samodzielności - każda z nich może mieć swój system prawny, budżet, instytucje państwowe jak parlament, rząd, policja
Powstawanie federacji:
Przekształcenie państwa unitarnego
Połączenie kilku suwerennych państw
Geneza federacji:
Historyczna - chęć decentralizacji uwarunkowana historycznie; nie wiąże się z problemami narodowościowymi - np. Niemcy
narodowościowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz