Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - strona 7

Analiza strategiczna firmy - firma budowlana

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3857

A. Notatka została stworzona na potrzeby zajęć na Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości. Dokument ma 17 stron i zawiera w swojej treści takie elementy i zagadnienia jak: ogólna pozycja branży, struktura branży, kontrakty w kolejnych latach, strategiczna charakterystyka, pozycja na krzywej cyklu życ...

Access-WSZiB

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2177

Notatka składa się z 19 stron i zawiera rozwiązane całe kolokwium z pokazaniem krok po kroku jak wykonać polecenia!! (…) … ŚCIĄGA Z ACCESSA - plik UBEZPIECZENIA.mdb Najpierw napisze polecenie a potem wykonanie  Jest to przykładowe kolokwium zadane do domu  Utwórz tabelę KLIENCI. Przyporządkuj ...

Tabela z opisanymi wskaźnikami

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

...Rentowność sprzedaży (mierzona zyskiem netto)- Informuje o tym ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów i zapłaceniu podatków. Pogorszenie wskaźnika oznacza, że firma musi zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku. Rent...

Rynki Finansowe pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 7777

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu Rynki Finansowe. Plik zawiera 11 stron i 134 opracowanych zagadnień egzaminacyjnych. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. instrumenty finansowe: akcje, obligacje korporacyjne, skarbowe, weksle, czeki, bony skarbowe, obligacje komunalne. Instru...

Statystyka-praca zaliczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 672
Wyświetleń: 10213

Celem pracy jest wykrycie powiązań między zmiennymi, które zestawione są we wskaźnikach wykazujących stopę bezrobocia kobiet i mężczyzn oraz stopę zatrudnienia w 25 krajach Unii Europejskiej. Pozyskane wielkości to dane statystyczne z 2005 roku, których źródłem jest Eurostat. Dokumenty ma 25 stron ...

Analiza finansowa- Makarony Polskie S.A

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4816

Cała analiza składa się z 5 stron. Główne punktu w niej zawarte są następujące: opis przedmiotu analizy, wielkość, struktura, dynamika aktywów trwałych i obrotowych; wielkość, struktura, dynamika kapitału własnego i obcego spółki, analiza poziomego bilansu spółki Analiza finansowa spółki Nazwa: Ma...

Biznes plan firmy transportowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Teoria sportu
Pobrań: 2387
Wyświetleń: 19481

Biznes plan ma na celu uzyskanie kredytu na cele inwestycyjne dla firmy. Przedsiębiorstwo to będzie świadczyć usługi przewozu m.in. materiałów budowlanych. Firma zamierza rozszerzyć działalność o dodatkowe usługi - m.in. na zakup samochodu ciężarowego. Dofinansowanie ma również pomóc...

Firma produkująca opakowania - biznes plan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3192

Dokument ma 50 stron i składa się z części takich jak: wprowadzenie, cele i zakres biznes planu, metodologia analiz, struktura diagnozy, podsumowanie, prezentacja kredytobiorcy, informacja adresowa, historia firmy, zakres działalności, struktura organizacyjna, potencjał przedsiębiorstwa, działania...

Biznes plan firmy usługowej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5194

Biznes plan liczy sobie 38 stron, a jego główne punkty są następujące: charakterystyka firmy, sektor gospodarki, w którym firma działa, oferowane towary i usługi, klienci, których firma obsługuje, konkurencja, schemat organizacyjny firmy, diagnoza ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa, analiza bilansu...

Fitness club - biznes plan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 9002

Biznes plan składa się z 20 stron. Główne punkty tego biznes planu to: profil i zakres działania firmy, historia firmy, misja firmy, oferta firmy, zakres działania firmy, założenia planu strategicznego przedsięwzięcia, analiza strategiczna, szanse i zagrożenia, wybór i wdrożenie strategii, plan mar...