Firma produkująca opakowania - biznes plan

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Firma produkująca opakowania - biznes plan - strona 1 Firma produkująca opakowania - biznes plan - strona 2 Firma produkująca opakowania - biznes plan - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 50 stron i składa się z części takich jak: wprowadzenie, cele i zakres biznes planu, metodologia analiz, struktura diagnozy, podsumowanie, prezentacja kredytobiorcy, informacja adresowa, historia firmy, zakres działalności, struktura organizacyjna, potencjał przedsiębiorstwa, działania marketingowe, sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, prezentacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, przedmiot inwestycji, cele przedsięwzięcia inwestycyjnego, zakres rzeczowo-wartościowy inwestycji, przewidywane źródła finansowania, harmonogram przedsięwzięcia inwestycyjnego(wykres gantta), zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie, ocena poziomu nowoczesności inwestycji, koncepcja marketingowa, analiza makrootoczenia, analiza mikrootoczenia, analiza rynku, mix marketingowy, analiza ekonomiczno-finansowa, założenia do analizy, analiza finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego, ocena przedsięwzięcia.

Biznes plan firmy Rosiński i S-ka Sp. z o.o.
Spis treści
I. Wprowadzenie.………………………………………………………................... 3
1. Cele i zakres biznes planu.......................................................................... 3
2. Metodologia analiz...................................................................................... 3
3. Struktura diagnozy...................................................................................... 4
II. Podsumowanie............................................................................................. 6
III. Prezentacja kredytobiorcy.......................................................................... 7
1. Informacja adresowa.................................................................................. 7
2. Historia firmy............................................................................................... 7
3. Zakres działalności..................................................................................... 7
4. Struktura organizacyjna.............................................................................. 8
5. Potencjał przedsiębiorstwa......................................................................... 9
6. Działania marketingowe.............................................................................. 14
7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa.................................. 15
IV. Prezentacja przedsięwzięcia inwestycyjnego.......................................... 20
Przedmiot inwestycji.................................................................................. 20
Cele przedsięwzięcia inwestycyjnego........................................................ 20
Zakres rzeczowo-wartościowy inwestycji................................................... 20
Przewidywane źródła finansowania........................................................... 20
Harmonogram przedsięwzięcia inwestycyjnego(wykres GANTTA)........... 21
Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie................................................ 22
Ocena poziomu nowoczesności inwestycji................................................ 22
V. Koncepcja marketingowa............................................................................ 22
Analiza makrootoczenia............................................................................. 22
Analiza mikrootoczenia.............................................................................. 26


(…)


24550
Wartość zaktualizowana netto (NPV)
- dla stopy dyskontowej 12%
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
17891
116%
Tabela 10.
NPV - wartość zaktualizowana netto , podobnie jak IRR - wewnętrzna stopa zwrotu, służy do dyskontowego wyznaczania opłacalności projektów inwestycyjnych:
Wartość zaktualizowana netto (NPV) - jest to różnica między zdyskontowanymi wpływami a wydatkami. Jest ona obliczana na moment początkowy przedsięwzięcia. Inaczej: jest to suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z projektem.
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) - jest to taka wartość stopy dyskontowej, dla której NPV jest równe 0. IRR jest oczekiwaną stopą zwrotu z projektu. NPV i IRR dla analizowanego projektu przedstawiono w tabeli 10. Wartość NPV w zależności od stopy dyskontowej k prezentuje wykres 1.
Analiza progu…
…)
poniżej 14
10. Wskaźnik rotacji zobowiązań
4,08
7,66
43,21
(koszty-zapo+zapb-amortyzacja)/zobowiązania
poniżej 14
d) wnioski:
Rentowność sprzedaży netto - informuje o tym, ile złotych wypracowanego zysku netto, przypada na jedną złotówkę sprzedaży netto. Wskaźnik ten wyniósł w roku '00 i '01 13%, a roku '02 wzrósł o 1%. Wartość optymalna wskaźnika - powyżej 15%, tak więc jest on na poziomie zadowalającym…
… się na poziomie dobrym - tzn. poniżej 50%.
Wartość zaktualizowana netto - NPV ma wartość dodatnią i wynosi 17891 - co oznacza, że projekt jest do przyjęcia,
Wewnętrzna stopa zwrotu - IRR jest większa od stopy dyskontowej k - 116 > 12, co oznacza, że projekt powinien zostać przyjęty.
W ciągu badanego okresu firma nie ponosi strat, o czy świadczy większa wartoś sprzedaży od progu rentowności. Planowana sprzedaż…
… technologie i urządzenia oczyszczające spełniają najsurowsze normy emisji zanieczyszczeń, oraz szkodliwości dla środowiska, tak więc otoczenie ekologiczne i koncepcje ekorozwoju to czynniki jak najbardziej sprzyjające firmie.
Analiza mikrootoczenia.
Analiza konkurencji - określenie:
Liczba konkurentów:
W badanym sektorze rynku najważniejsi konkurenci naszej firmy to:
PPHU EUROPLAST Puszczykowo
“TOPLAST” s.c…
…. zł na koniec 2002 roku). Dotychczas surowiec dostarczany był przez pośredników głównie bielsko-białą firmę „CHEMIA”. Zwiększenie zużycia surowca po uruchomieniu kolejnej linii produkcyjnej otwiera możliwości negocjowania niższych cen na surowiec, a docelowo dostawy podstawowego surowca jakim jest biały Polipropylen 400,600 i 900 bezpośrednio od producenta czyli zakładów Petrochemii Płock. Jest to o tyle…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz