Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wstęp - strona 1 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wstęp - strona 2 Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- wstęp - strona 3

Fragment notatki:

2. Wstępna analiza bilansu oraz rachunków zysków i strat 2.1 Analiza pozioma 2.1.1 AKTYWA AKTYWA rok poprzedni rok bieżący odchylenie struktura (w %) zmiana w ptk % dynamika (w %) tempo LP. (w zł) poprzedni bieżący A AKTYWA TRWAŁE 14 044 397,84
14 601 130,48
-556732,64 79,23
83,74
4,517
96,19
-0,0381 I Wartości niematerialne i prawne 14 278,14
10 802,70
3475,44
0,06
0,09
0,027
0,00
0,3217 1 Koszt zakończonych prac rozwojowych 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00 2 Wartość firmy 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 14 278,14
10 802,70
3475,44
0,06
0,09
0,027
0,00
0,3217 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,00
0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 13 094 332,00
13 654 491,64
-560159,64 74,09
78,08
3,988
95,90
-0,0410 1 Środki trwałe 12 926 573,19
13 532 397,91
-605824,72 73,43
77,08
3,650
95,52
-0,0448 a) grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 298 175,03
302 118,67
-3943,64 1,64
1,78
0,139
0,00
-0 ,0131 b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 8 578 093,67
8 541 494,21
36599,46
46,35
51,15
4,802
0,00
0,0043 c) urządzenia techniczne i maszyny 3 051 128,37
3 854 494,45
-803366,08 20,92
18,19
-2,722 79,16
-0,2084 d) środki transportu 816 670,89
607 752,39
208918,50
3,30
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz