Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie - strona 8

Biznes plan - fitness club

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 7812

Biznes plan ten składa się z takich zagadnień jak: usługi, zespół zarządzający, pracownicy, podział stanowisk zarządu, rynek, plan marketingowy, plan działania, wyposażenie, możliwości i zagrożenia, analiza ?SWOT?, plany finansowe i finansowania, loszty początkowe, miesięczne koszty działalności, ...

Biznes plan informatycznej firmy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 7931

Poszczególne elementy pracy: streszczenie, opis inwestycji: dane podstawowe, przedmiot działalności firmy, opis dostawców usług, opis dostawców sprzętu, wymagania formalno prawne, cel i zakres przedsięwzięcia, sytuacja podatkowa, ubezpieczeniowa i gospodarcza; analiza marketingowa: opis i analiza k...

Biznes plan - kino

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 819
Wyświetleń: 7518

Głównymi punktami tego biznes planu są: geneza i założenia ogólne projektu, analiza rynku, charakterystyka produktu, podaż na rynku, analiza i ocena najważniejsych konkurentów, popyt na rynku, ocena chłonności rynku, ceny na rynku, kanały dystrybucji, założenia promocji sprzedaży, program ilościowy...

Biznes plan - gabinet kosmetyczny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2723

Biznes plan otwarcia gabinetu kosmetycznego zawiera takie informacje jak: podstawowe informacje o firmie, organizacja działalności usługowej, zasoby techniczne firmy, plany zakupów, zasoby siły roboczej wiedza właściciela, doświadczenie,rozplanowanie przestrzenne , organizacja pracy pracownicy, sprz...

Biznes plan - piekarnia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 15967

Wprowadzenie. Streszczenie. Analiza sytuacji. SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH. CHARAKTERYSTYKA I HISTORIA PIEKARNI DRAGON W DĘBICY. ANALIZA SPRZEDAŻY WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH NA RYNKU POLSKIM 5 PRZEGLĄD STRATEGICZNYCH RYNKÓW. charakterystyka najważnie...

Biznes plan - sklep

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2296

Treść zawiera następujące zagadnienia. Streszczenie, charakterystyka firmy, opis produktu, analiza rynku, konkurencja, marketing, zarządzanie personelem, proces technologiczny, analiza finansowa, techniczny plan wprowadzenia w życie. Business Plan Streszczenie Streszczenie Sklep z artykułami wypos...

Biznes plan - sklep komputerowy

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4501

Dokument ma 34 strony i jest złożony z takich elementów jak: opis przedsięwzięcia, dane o inwestorze, w tym nazwa i siedziba inwestora, przedmiot działalności inwestora, pozycja finansowa inwestora oraz sprawy sądowe i zobowiązania, wymagania formalno-prawne, cel i zakres przedsięwzięcia, w tym lok...

Biznes plan - siłownia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5250

Całość składa się z 14 stron. Główne punkty tego biznes planu to: cel firmy, opis firmy, zadania firmy, sytuacja na rynku, analiza SWOT, analiza wnętrza firmy, analiza otoczenia firmy, wkłady wniesione przez właściciela firmy, przychody firmy, koszty działalności, harmonogram spłaty kredytu, zestaw...

Biznes plan sklepu komputerowego

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 805
Wyświetleń: 8281

Cały biznes plan zajmuje 31 stron. Owy biznes plan składa się z takich punktów jak: opis przedsięwzięcia, dane o inwestorze, przedmiot działalności inwestora, pozycja finansowa inwestora, sprawy sądowe i zobowiązania, wymagania formalno-prawne, cel i zakres przedsięwzięcia, lokalizacja przedsięwz...

Wskaźniki ANALIZY FINANSOWEJ

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2954

Dwie tabelki zawierają przykłądowy bilans przedsiębiorstwa - aktywa i pasywa. Pozostałe cztery zawierają wskaźniki - nazwę wskaźnika, jego konstrukcję oraz jednostkę miary. , Wskaźniki uporządkowane są w czterech grupach: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki wykorzsytania aktywów, ...