Biznes plan - fitness club

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 8925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - fitness club - strona 1 Biznes plan - fitness club - strona 2 Biznes plan - fitness club - strona 3

Fragment notatki:

Biznes plan ten składa się z takich zagadnień jak: usługi, zespół zarządzający, pracownicy, podział stanowisk zarządu, rynek, plan marketingowy, plan działania, wyposażenie, możliwości i zagrożenia, analiza ?SWOT?, plany finansowe i finansowania, loszty początkowe, miesięczne koszty działalności, cennik usług, analiza przepływu gotówki, analiza przepływu gotówki, rachunek wyników, bilans otwarcia spółki jawnej, rentowność kapitału,
rentowność przychodu, rentowność kosztów

BIZNES PLAN
FITNESS CLUB
“Banana Way”
ZIP 22
Wykonali:
1. Streszczenie
Współczesny świat goni za pieniądzem, prześciga się w nowinkach technicznych. Aby nie przegrać tego wyścigu człowiek musi zadbać o siebie. Musi być silny psychicznie i fizycznie. Niestety nie wszystkich ludzi natura obdarzyła „idealnym ciałem” i z tego względu sięgają po różne środki by dorównać innym i osiągnąć ideał. Taką formą może być uczestniczenie w różnych zajęciach fitness. W przeprowadzonej ankiecie na stu badanych 68 osób wyraża chęć korzystania z usług fitness. 27 badanych nie wyraziło chęci, a pozostałe są obojętne. Aby zmienić tak niekorzystny stan rzeczy należy umożliwić jak największej liczbie społeczeństwa korzystanie z usług fitness. Dostęp do specjalistycznych, najnowszych i najlepszych urządzeń i sprzętu sprowadzanego do Polski z krajów zachodnich spowodował, że w dużych miastach i aglomeracjach powstają ośrodki świadczące usługi związane właśnie z fitness. Gorzej przedstawia się sytuacja w mniejszych i uprzemysłowionych miejscowościach.
Ośrodek zlokalizowany będzie przy ul. Tysiąclecia w Katowicach i świadczyć będzie swoje usługi w zakresie fitness. Działalność będzie prowadzona przez cały rok i przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 12.00 - 22.00.
Termin rozpoczęcia działalności „Banana Way” przewidywany jest na dzień 01.02.2004 r. „Banana Way” sp. jawna dysponuje obecnie kapitałem wspólników w wysokości 49966 zł.
Mapka lokalizacyjna Fitness Club-u „Banana Way”
2. Usługi
Usługi jakie zamierzamy świadczyć to wszelkiego rodzaju ćwiczenia siłowe i ogólnorozwojowe. Każdy klient będzie mógł korzystać z najnowszej generacji sprzętu i fachowych rad trenera, co pomoże zapobiec źle wykonywanym ćwiczeniom a w konsekwencji tego wypadkom. Wyposażone ono będzie w najnowocześniejsze urządzenia, sprzęt i aparaturę służącą do gimnastyki.
Sprzęt i urządzenia do ćwiczeń , gimnastyki spełniają w pełni oczekiwania klienta w związku z jego potrzebami.
Właściciele firmy w 100% gwarantują, że zamierzony cel i zakładane zyski będą osiągnięte.


(…)

…. Vice prezes Konieczny Artur
3. Dyrektor ds. Ekonomicznych Zając Łukasz
4. Dyrektor ds. Marketingowych Zmarlak Łukasz
Prezes zarządu:
- Kieruje całokształtem działalności sp. jawnej i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes powołany jest przez Zgromadzenie Wspólników spośród członków zarządu. Prezes kieruje pracami zarządu, zarząd zarządza majątkiem i sprawami spółki,
współpracuje również z terenowym Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z firmą „Polita” która świadczy dla nas usługi związane z utrzymaniem czystości we wszystkich pomieszczeniach,
Vice-Prezes:
kieruje personelem pracowniczym, zatrudnieniem, poszukiwaniem kandydatów do pracy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, otwartych na innowacje oraz ich selektywny dobór,
całościowe kierowanie personelem pracowniczym, zatrudnieniem…
… specjalistyczne urządzenia rekreacyjne oraz sprzęt kulturystyczny, które składają się na rzeczowy majątek trwały wraz z kosztami poniesionymi na prace rozwojowe.
Majątek obrotowy stanowią środki pieniężne oraz papiery wartościowe tj. 29,60 % sumy bilansowej. Posłużą one na pokrycie kosztów reklamy oraz jako zapas gotówki w razie niezbędnych wydatków.
Rentowność kapitału
I kwartał 2004
II kwartał 2004
III kwartał…
…:
abonamentów 20 godzinnych
abonamentów 30 godzinnych
abonamentów 50 godzinnych
młodzieży do lat 18
Będą one wprowadzane stopniowo, a w pełni wprowadzone od momentu uzyskania przez firmę dodatniego wyniku finansowego.
Klienci będą mogli skorzystać z usług oferowanych przez nas tj. siłownia
aerobik
Po rozpoznaniu rynku, klientów i możliwości świadczonych usług przez nasz „Fitness Club”, przewidujemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz