Biznes plan - siłownia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan - siłownia - strona 1 Biznes plan - siłownia - strona 2 Biznes plan - siłownia - strona 3

Fragment notatki:

Całość składa się z 14 stron. Główne punkty tego biznes planu to: cel firmy, opis firmy, zadania firmy, sytuacja na rynku, analiza SWOT, analiza wnętrza firmy, analiza otoczenia firmy, wkłady wniesione przez właściciela firmy, przychody firmy, koszty działalności, harmonogram spłaty kredytu, zestawienie przychodów i kosztów, zysk, bilans

BIZNES
PLAN
SIŁOWNIA „ADIDASEK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Biznes plan jak każdy plan odnoszący się do przyszłości obdarowany jest szeregiem ograniczeń:
wszystkie działania dotyczące przyszłości związane są z ryzykiem i niepewnością;
biznes plan zwalnia kierownictwa firmy od podejmowania bieżących i długookresowych decyzji;
sporządzenie biznes planu wymaga ciągłych modyfikacji i aktualizacji;
biznes plan jest na tyle dobry, na ile dobrzy są ludzie przygotowujący plan;
jakość biznes planu, jego wartość realizacyjna uzależniona jest od dostępu do wiarygodnych źródeł informacji.
W przedsiębiorstwach działających w gospodarce rynkowej finanse i marketing odgrywają kluczową rolę. Poprzez sprzedaż swoich produktów przedsiębiorstwo znajduje rację swojego istnienia. Natomiast środki finansowe będące w dyspozycji przedsiębiorstwa służą realizacji założonych celów firmy.
Finanse pełnią aktywną rolę. Integrują całą gospodarkę firmy. Każdy z obszarów działania w przedsiębiorstwie ma swój wymiar finansowy.
Cele istnienia firmy konkretyzowane są w przyjętych strategiach i wyborach marketingowych. Przedsiębiorstwo chcąc sprzedawać swoje produkty zaspokajać musi zgłaszany na rynku popyt nabywców. W celu umocnienia pozycji firmy podejmowane są przedsięwzięcia inwestycyjne. Wymagają one poniesienia nakładów finansowych. Firma zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe. Z drugiej strony przedsiębiorstwo funkcjonuje dynamicznym otoczeniem. Działania firmy muszą być dopasowane do przyszłych warunków konkurencyjnych, do przyszłych możliwości pozyskania zewnętrznych funduszy.
LOKALIZACJA FIRMY I JEJ WŁAŚCICIELE
NAZWA FIRMY: „Adidasek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES UL.Rybnicka 157 44-240 Mikołów
TELEFON 126-09-32
WŁAŚCICIELE FIRMY:
IMIĘ, NAZWISKO: ADRES: TELEFON: STANOWISKO : IMIĘ,NAZWISKO: ADRES: TELEFON: STANOWISKO : IMIĘ,NAZWISKO

(…)

… doszłyby do skutku i będzie osiągany zaplanowany zysk, planuje się w późniejszym okresie rozwinąć działalność, zwiększając powierzchnię siłowni, a także zwiększeniu dotychczasowych usług, o:
solarium
gimnastyka
Dotychczasowo zostanie udostępniona siłownia, aerobik oraz będą prowadzone zajęcia grupowe.
Planowany termin otwarcia 01.02.1998r.
Kapitał wniesiony przez właścicieli 12000,00 zł
Suma kredytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz