Biznes plan informatycznej firmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2835
Wyświetleń: 10038
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan informatycznej firmy - strona 1 Biznes plan informatycznej firmy - strona 2 Biznes plan informatycznej firmy - strona 3

Fragment notatki:

Poszczególne elementy pracy: streszczenie, opis inwestycji: dane podstawowe, przedmiot działalności firmy, opis dostawców usług, opis dostawców sprzętu, wymagania formalno prawne, cel i zakres przedsięwzięcia, sytuacja podatkowa, ubezpieczeniowa i gospodarcza; analiza marketingowa: opis i analiza konkurencji, opis i analiza rynku zbytu; plan marketingowy: wykaz świadczonych usług oraz sposoby dystrybucji, strategia reklamowa, strategia cenowa; plan zatrudnienia: pracownicy i ich kwalifikacje, charakterystyka właścicieli firmy, personel techniczny , polityka personalna, schemat organizacyjny, koszty zatrudnienia; techniczny plan pracy: opis usługi oraz technologii, poziom zapasów, zdolności do zaspokajania usług, specyfikacja kosztów, harmonogram realizacji; analiza swot; analiza finansowo ekonomiczna: analiza progu rentowności, analiza wartości zaktualizowanej netto npv oraz wewnętrznej stopy zwrotu irr; wnioski.

BIZNES PLAN NETKOM
Opracowanie:
Grzegorz Hinz
Adam Trzasko
Maciej Buszta
Dawid Spolenak
Tomasz Woźniak
Rafał Cebula
Krzysztof Cebula
STRESZCZENIE
Niniejszy biznes plan firmy NETKOM został opracowany przez założycieli firmy. Jego celem jest analiza sytuacji rynkowej w sektorze usług informatycznych związanych z:
udostępnianiem stałych połączeń z siecią Internet
administrowaniem stronami WWW i kontami poczty elektronicznej
sprzedażą części komputerowych
usługami serwisowymi.
Niniejszy konspekt składa się z ogólnego opisu firmy, przedstawia możliwości i zagrożenia, silne i słabe strony, podsumowane w analizie SWOT, a także założenia działalności operacyjnej, z części technicznej oraz organizacyjnego planu firmy. Kluczową częścią projektu jest symulacja planu finansowego firmy NETKOM oraz nakreślenie podstawowych kierunków przyszłej działalności firmy NETKOM i przeprowadzenie symulacji zyskowności przewidywanej strategii rozwojowej.
OPIS INWESTYCJI
Dane Podstawowe
Pomysł na otwarcie firmy powstał pół roku temu, kiedy to właściciel pracując przez 10 lat na stanowisku administratora sieci w banku otrzymał wypowiedzenie ze względu na redukcję etatów. Po otrzymaniu wypowiedzenia i braku perspektyw w znalezieniu odpowiedniej pracy dla siebie wraz z przyjaciółmi podjął decyzję o otwarciu działalności gospodarczej związanej z handlem sprzętem komputerowym, serwisowaniem sprzętu i oprogramowania oraz szeroko rozumianym hostingiem internetowym.
Po głębszym zastanowieniu się i zapoznaniu nad sytuacją panującą na rynku lokalnym okręgu Trójmiasta oraz przemyśleniu wszelkich wad i zalet projektu stwierdziliśmy, że przedsięwzięcie ma szansę na realizację i utrzymanie się na rynku, gdyż nie ma na dzień dzisiejszy znaczących konkurentów oferujących tak kompleksowe usługi.
Założycielami firmy zostali: Buszta Maciej, Trzasko Adam, Hinz Grzegorz. Wymienione osoby są współwłaścicielami firmy w równym stopniu - mają takie same udziały w majątku jak i w zyskach firmy. Spółka (współwłaściciele) nie prowadzi żadnych spraw sądowych tak w kraju jak i zagranicą, które mogłyby mieć ujemny wpływ na ich sytuację finansową. Firma nie korzystała do tej pory z możliwości finansowania działalności kapitałem obcym. Natomiast zaciągnięte zobowiązania są realizowane regularnie. W dotychczasowym okresie działalności jednostki nie było przypadku utraty płynności przez

(…)

… podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Współwłaściciele tej firmy zobowiązani są do składania deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-5 do urzędów skarbowych właściwych wg miejsca zamieszkania.
Koszty zatrudnienia pracowników z racji dużej ilości chętnych do pracy nie muszą być wysokie. Ustanowiona została stała praca brutto dla pracownika 1100 zł. W zależności od wypracowanego zysku firmy…
….
Działalność Spółki określona jest przez następujące akty prawne:
wpis do ewidencji o działalności gospodarczej (Urząd Miejski),
rejestracja w Urzędzie Skarbowym,
opłaty z tytułu ZUS,
wpis w Głównym Urzędzie Statystycznym - otrzymanie numeru REGON.
Jednostka ze względu na rodzaj świadczonych usług nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska naturalnego, zarówno bezpośrednio, jak i w zakresie…

Podsumowując przedstawione powyżej dane, możemy uznać, że typowym użytkownikiem sieci Internet w Polsce jest mężczyzna w wieku do 30 lat, o wykształceniu wyższym, mieszkający w mieście liczącym powyżej 250 tysięcy mieszkańców, wykorzystujący Internet do prowadzenia korespondencji przy pomocy poczty elektronicznej i przeglądający zasoby Internetu z wykorzystaniem WWW przy pomocy przeglądarki Internet Explorer…
… łącza stałego wydzierżawionego od Telekomunikacji Polskiej S.A.
Potencjalny klient firmy NETKOM w momencie dokonania opłaty instalacyjnej otrzymuje miejsce na serwerze na pocztę oraz hasło dostępu do sieci internet. Proces otrzymywania hasła powtarzany jest, co miesiąc w przypadku, gdy klient płaci abonament za dostęp do sieci internet. Firma nie pobiera już opłat za połączenia z innymi komputerami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz