Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

note /search

Odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Samorządowe prawo pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3668

dr Alicja Jochymczyk. Składa się z 13 stron i porusza następujące kwestie: odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych w świetle ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy, odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym pracownikowi, umyślne wyrządzenie szkody, ugoda jako umowa,...

Postepowanie sądowo-administaracyjne

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3507

Postępowanie sądowo - administracyjne Źródła prawa: ustawa z 25 lipca 2002 roku - prawo o ustroju sadów administracyjnych - Dz.U. nr 153 poz. 289 z.p. zm. ustawa z 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi - Dz.U. nr 153, poz. 1270 z. p zm. ustawa z 30 sierpnia 20...

Logika - omówienie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2604

Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.                                                                                                                                                                                                                                                         ...

Prawo gospodarcze - podstawowe zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4256

doc. Notatka na początek informuje czym zajmuje się prawo gospodarcze i co jest jego przedmiotem. Ponadto wymienia cechy działalności gospodarczej oraz źródła prawa pracy. Opisuje także czym jest przedsiębiorstwo podmiotu gospodarczego oraz odpowiada na pytania co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. D...

Logika - Aspekty porównania wnioskowań

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4235

o objętości 23 strony. Plik zawiera opracowane pytanie, zadania i odpowiedzi do nich z przedmiotu logika. Notatka wyjaśnia ponadto aspekty porównania wnioskowań. Aspekty porównania wnioskowań 1. Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania? DEDUKCYJNE - wnioskowanie niezawodne, wartoś...

Formy budżetowe gospodarki komunalnej

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2744

1.Formy prowadzenia gospodarki komunalnej. Przekształcenia w sektorze komunalnym nie mogą być samoistnym celem. Przed ich dokonaniem należy dokładnie rozważyć, czy osiągnie się efekty w zakresie: racjonalizacji kosztów, zmniejszenia dotacji z budżetu JST , możliwości zaangażowania się kapitału pry...

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3913

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jeg...

Koncesjonowanie działalności gospodarczej - Reglamentacja

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2751

Prawo działalności gospodarczej. Ogólne zasady koncesjonowania działalności gospodarczej. Pojęcie i istota koncesji. Wolności, jako naturalne i właściwe człowiekowi, ograniczają zakres kompetencji struktur państwa, wyznaczają granice jego działań wobec jednostki. Prawo zaś, jako regulacja p...

Koncesja na obót bronią

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1939

Informacje zawarte w pliku to: regulacje, organy właściwe, koncesja, pozytywne przesłanki do wystawienia koncesji, obowiązki przedsiębiorcy. Obrót bronią w Polsce regulowany jest przez ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, a...

Kultura organizacji pracy

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2793

1.Kultura organizacyjna pojęcie. Kultura organizacyjna ma swe korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologii społecznej, a przede wszystkim socjologii organizacyjnej. Jest ona definiowana na bądź jaki wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub zbudowany przez daną grupę w proce...