Odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3675
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych - strona 1 Odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych - strona 2 Odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych - strona 3

Fragment notatki:

dr Alicja Jochymczyk. Składa się z 13 stron i porusza następujące kwestie: odpowiedzialność materialna pracowników samorządowych w świetle ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy, odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym pracownikowi, umyślne wyrządzenie szkody, ugoda jako umowa, umowa o wspólnej odpowiedzialności oraz odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego.


(…)

…). Według wskazanego wyroku z dnia 11 kwietnia 2008 r. poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody także bezpośrednio od pracownika, jeżeli pracownik nieumyślnie wyrządził mu szkodę czynem niedozwolonym podczas wykonywania obowiązków pracowniczych i jeżeli zakład pracy na skutek upadłości nie jest w stanie wypłacić odszkodowania. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi…
… wyrządzenie szkody zachodzi wówczas, gdy pracownik objął następstwa swojego czynu z zamiarem bezpośrednim lub pośrednim. Aby zastosować ten przepis , zamiar pracownika musi obejmować nie tylko umyślne naruszenie obowiązków, ale także powstanie szkody. Zamiar bezpośredni zachodzi wtedy, gdy pracownik chce wyrządzić szkodę, a ewentualny, gdy przewiduje możliwość jej powstania i godzi się na to. Jeżeli szkodę…
… 43, poz. 296 z późn. zm; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228) po nadaniu jej przez sąd klauzuli wykonalności.
Klauzule wykonalności ugodom nadaje sąd na wniosek wierzyciela., czyli pracodawcy. Po nadaniu klauzuli wykonalności stanowią one tytuł wykonawczy, który jest podstawą egzekucji, prowadzonej przez komornika na wniosek pracodawcy.
Szczególnym rodzajem odpowiedzialności pracowniczej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz