Mienie powierzone pracownikowi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mienie powierzone pracownikowi - strona 1

Fragment notatki:

CO TO JEST MIENIE POWIERZONE PRACOWNIKOWI Z OBOWIĄZKIEM ZWROTU/WYLICZENIA SIĘ. JAKIE SĄ PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIE? Przesłankami odpowiedzialności za powierzone mienie są wg KP:
- powierzenie mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,
- szkoda w powierzonym mieniu.
Przesłankami, których pracodawca nie musi w zasadzie wykazywać, są ponadto:
- wina pracownika,
- związek przyczynowy między zaistniałą szkodą a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych.
Jeżeli pracownik nie wyliczył się z powierzonego mienia i nie wykazał też, że szkoda nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych, przyjmuje się, że te ostatnie przesłanki zostały spełnione, a więc szkoda powstała z winy pracownika i w związku przyczynowym z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
KP wylicza w art. 124 § 1 składniki mienia pracodawcy, które mogą być powierzone pracownikowi: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia, instrumenty lub podobne przedmioty, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. W art. 124 § 2 rozciągnięto odpowiedzialność na wszelkie mienie powierzone pracownikowi. Ograniczeniem powierzenia mienia pracownikowi jest konieczność zapewnienia mu warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz