logika - Aspekty porównania wnioskowań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4235
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
logika - Aspekty porównania wnioskowań - strona 1

Fragment notatki:

o objętości 23 strony. Plik zawiera opracowane pytanie, zadania i odpowiedzi do nich z przedmiotu logika. Notatka wyjaśnia ponadto aspekty porównania wnioskowań.

Aspekty porównania wnioskowań
1. Do jakiego rodzaju zaliczamy porównywane wnioskowania?
DEDUKCYJNE - wnioskowanie niezawodne, wartościowe logicznie.
REDUKCYJNE - wnioskowanie zawodne (uprawdopodobniające), wartościowe logicznie.
INDUKCJA ZUPEŁNA - wnioskowanie dedukcyjne niezawodne.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - wnioskowanie redukcyjne uprawdopodobniające (zawodne).
ANALOGIA - wnioskowanie uprawdopodabniające (zawodne, inne redukcyjne).
2. Budowa przesłanek:
DEDUKCYJNE - przesłanki o budowie prawa logicznego. Jeżeli mamy wnioskowania rachunku zdań to przesłanki są zdaniami prostymi albo złożonymi, jeżeli mamy wnioskowania rachunku nazw to przesłanki są zdaniami subsumpcyjnymi.
REDUKCYJNE - przesłanki o budowie prawa logicznego. Jeżeli mamy wnioskowania rachunku zdań to przesłanki są zdaniami prostymi albo złożonymi, jeżeli mamy wnioskowania rachunku nazw to przesłanki są zdaniami subsumpcyjnymi.
INDUKCJA ZUPEŁNA - prawie wszystkie przesłanki są zdaniami atomicznymi, jedna jest zdaniem egzystencjalnym.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - wszystkie przesłanki są zdaniami atomicznymi.
ANALOGIA - przesłanki są zdaniami atomicznymi.
3. Budowa wniosku:
DEDUKCYJNE - wniosek o budowie prawa logicznego zdanie proste albo złożone.
REDUKCYJNE - wniosek o budowie prawa logicznego zdanie proste albo złożone.
INDUKCJA ZUPEŁNA - wniosek jest zdaniem subsumpcyjnym.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - wniosek jest zdaniem subsumpcyjnym.
ANALOGIA - wniosek jest zdaniem atomicznym.
4. Związek pomiędzy przesłankami a wnioskiem i odwrotnie:
DEDUKCYJNE - z przesłanek logicznie wynika wniosek.
REDUKCYJNE - z przesłanek nie wynika wniosek, z wniosku wynikają przesłanki.
INDUKCJA ZUPEŁNA - z koniunkcji przesłanek wynika wniosek, z wniosku wynikają przesłanki.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - z przesłanek nie wynika wniosek, z wniosku wynikają przesłanki.
ANALOGIA - z przesłanek nie wynika wniosek, z wniosku nie wynikają przesłanki.
5. Konsekwencje popełnienia błędu materialnego:
DEDUKCYJNE - błąd materialny nie przesądza o fałszywości wniosku.
REDUKCYJNE - błąd materialny przesądza o fałszywości wniosku.
INDUKCJA ZUPEŁNA - błąd materialny w przesłankach atomicznych przesądza o fałszywości wniosku, błąd w przesłance egzystencjalnej nie przesądza o fałszywości wniosku.
INDUKCJA NIEZUPEŁNA - błąd materialny przesądza o fałszywości wniosku.
ANALOGIA - błąd materialny nie przesądza o fałszywości wniosku.
6. Czy można popełnić błąd formalny?
DEDUKCYJNE - nie można popełnić błędu formalnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz