Kultura organizacji pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacji pracy - strona 1

Fragment notatki:

1.Kultura organizacyjna pojęcie.
Kultura organizacyjna ma swe korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologii społecznej, a przede wszystkim socjologii organizacyjnej. Jest ona definiowana na bądź jaki wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub zbudowany przez daną grupę w procesie uczenia się, jak radzić sobie ze swoimi problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, bądź jako wzór wartości, często uważanych za oczywiste, pomagający członkom organizacji, zrozumieć, które działania są możliwe do przyjęcia, a które nie. Kultura dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, przekonań, oczekiwań i norm. Kultura organizacyjna to zbiór podstawowych wartości i norm postępowania, dominujący w danej organizacji, podbudowany założeniami i przejawiający się poprzez artefakty. Zjawisko kultury organizacyjnej zostało klarownie przedstawione w modelu E. Scheina, gdzie poszczególne poziomy wyodrębnione zostały ze względu na ich trwałość i widoczność. E. Schein wyróżnił dwie ich grupy: dotyczące adaptacji wewnętrznej oraz dotyczące adaptacji zewnętrznej.
Kultura organizacyjna to również: -Całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej. -Niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, które wypełniają lukę miedzy tym, co napisane, a tym co się rzeczywiście dzieje Ale i na gruncie nauk społecznych definicji kultury jest bardzo dużo. Aby więc uniknąć chaosu terminologicznego proponuję przyjąć poniższą, szeroką definicję:`'…Kultura, to całokształt zobiektywizowanych wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, zdolnych rozprzestrzeniać się społecznie i przekazywanych następnym pokoleniom…''Takie właśnie, szerokie rozumienie kultury pozwala na przeniesienie tego pojęcia na poziom przedsiębiorstw, a konkretnie na kulturę organizacji w bibliotekach do jakiej chcę nawiązać w tej pracy. Definicji kultury organizacyjnej jest równie wiele jak definicji samej kultury. Kultura organizacyjna ma olbrzymie znacznie dla zarządzania przedsiębiorstwem, może być bowiem przydatna w stymulowaniu zachowań sprzyjających realizacji celów firmy. Przyjmują one różny kształt zależnie od koncepcji jaką odzwierciedlają.
Jak zauważają Hape Etzold i Robert Kamińskikultura organizacyjna wyznacza granice organizacji, zapewnia jej członkom poczucie tożsamości i ułatwia poszczególnym osobom angażowanie się w coś więcej niż tylko interes własny. Zwiększa stabilność systemu społecznego, służy jako mechanizm kierujący, wyjaśniający i kontrolny, kształtując postawy i zachowania pracowników. Filozofia przedsiębiorstwa będąca podstawą do kreowania kultury organizacyjnej składa się z kilku podstawowych wartości i wierzeń, które mówią, że pewien rodzaj sposobów zachowania lub celów jest bardziej preferowany niż inny, członkowie organizacji wiedzą, jakiego sposobu myślenia i działania się od nich oczekuje. Zapewnia to każdemu z członków poczucie emocjonalnego zaangażowania

(…)

… kultury jako narzędzie wspomagające zarządzanie zmianą.''Personel''2001 nr 13-14 s.39
Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa-Kraków 1997 s.175-176
. J.Tkaczyk,J.Rachwalska: Wszystko jest obrazem: kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa.''Marketing i Rynek''1997 nr 5 s. 6
B.Żołędowska: Proces kreowania wizerunku biblioteki publicznej. Niepublikowana rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof.dr hab.M.Huczka.Katowice 2002 s.40.
M.Kuczkowski: Klient w ….op.cit.,s 7.
L.Derfert-Wolf: Klient nasz….op.cit.,s 11.
R.Heller: Motywowanie pracowników. W-wa 2000 s.66-69
M.Huczek: Zachowania ludzi w organizacji. Bielsko-Biała 2001 s.27.
Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. W-wa 2004
Edgar H. Schein (ur. 5 marca 1928 w Zurychu) - amerykański psycholog…
…: 2000 s.267
H.Frańczak,P.Gryko: Wymiary kultury. Audyt kultury jako narzędzie wspomagające zarządzanie zmianą.''Personel''2001 nr 13-14 s.39
J.Wojciechowski: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa-Kraków 1997 s.175-176.
J.Tkaczyk,J.Rachwalska: Wszystko jest obrazem: kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa.''Marketing i Rynek''1997 nr 5 s. 6
B.Żołędowska: Proces kreowania wizerunku biblioteki publicznej. Niepublikowana rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof.dr hab.M.Huczka.Katowice 2002 s.40.
M.Kuczkowski: Klient w ….op.cit.,s 7.
L.Derfert-Wolf: Klient nasz….op.cit.,s 11.
R.Heller: Motywowanie pracowników. W-wa 2000 s.66-69
M.Huczek: Zachowania ludzi w organizacji. Bielsko-Biała 2001 s.27.
Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. W-wa 2004
Patrz…
… postrzeganie przyszłości (jako zagrożenia lub szansy). 3. Indywidualizm a kolektywizm - różnice w postrzeganiu co jest głównym, najważniejszym składnikiem społeczeństwa - jednostka czy grupa. 4. Męskość a kobiecość - różnice w spostrzeganiu cech (dóbr) cenionych czy dominujących (kultury męskie - rywalizacja, konkurencja, aktywność, dobra materialne; kultury kobiece - łagodność, opiekuńczość, współczucie…
…, wypożyczanie książek lub przyjmowanie rewersów są to okazje do osobistych kontaktów czytelnika z bibliotekarzem, które cenimy sobie najbardziej. W takich chwilach możemy coś zaproponować `'zamiast'', czymś zachwycić, coś polecić, zaprezentować nowości. Pożądane jest przyjęcie przez bibliotekarza postawy, iż żaden czytelnik nie powinien wyjść z biblioteki `'z niczym''. Jeśli biblioteka nie dysponuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz