Uniwersytet Zielonogórski - strona 7

Dorosłość - Eriksona teoria rozwoju psychospołecznego

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2814

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII - „Psychologia Rozwojowa w zarysie - od niemowlęctwa do dorosłości” – Ann Birch, Tony Malim 6.2. Rozwój przez całe życie: badanie dorosłości Jeszcze do nied...

Starość

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 917

WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII - „Psychologia Rozwojowa w zarysie - od niemowlęctwa do dorosłości” – Ann Birch, Tony Malim 6. Późny wiek dojrzały Starość jest ostatnią fazą życia. Geronto...

Terminologia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Katarzyna Grunt-Mejer
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Badanie podłużne Badanie korelacyjne Obserwacja w warunkach naturalnych Zmienna niezależna Uspołecznienie Deprywacja operacja akomodacja Stałość przedmiotu Egocentryzm Teoria Chomsky'ego 1 stadium Piageta 2 stadium Piageta 1 stadium Kohlberga 1 stadium Kohlberga Warunkowanie klasyczne ...

Habermas

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1428

*** Habermas Jurgen Habermas urodził się w roku 1929 w Niemczech był filozofem, socjologiem, publicystą politycznym, dużo studiował, mi. pracował jako dziennikarz, doktoryzował się, habilitował a później piastował stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Heidelbergu. ...

Interakcjonizm symboliczny

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

George H. Mead- kim był? Urodził się w 1863 roku i zmarł w roku 1931. Był amerykańskim filozofem i psychologiem społecznym. Po ukończeniu studiów przez 40 lat wykładał na uniwersytecie w Chicago. Choć cieszył się dużym uznaniem, za życia nie opublikował żadnej książki. Zrobili to jego uczniowie po ...

Komunikowanie według Habermasa

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

Teoria działania komunikacyjnego - Habermas 1. Życie i twórczość Jϋrgena Habermasa :) - urodzony 18 czerwca 1929 w Dϋsseldorfie w Niemczech - w '61 objął stanowisko prof. nadzwyczajnego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Heidelbe...

NLP - Powstanie i filozofia

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

Powstanie i filozofia NLP NLP jest metodą, która, dążąc do zmiany struktury subiektywnych wzorców postrzegania i doświadczania ma na celu: - zdecydowaną poprawę komunikacji między innymi ludźmi - udzielenie terapeutycznej pomocy w wypadku takich stanów psychicznych, jak fobie czy problemy z poczu...

Teoria kultywacji postaw

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Toeria komunikowania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2905

Teoria kultywacji postaw George'a Gerbnera   -          Nałogowi telewidzowie oglądają bardzo dużo dramatycznej przemocy, a obrazy te zaszczepiają w nich przesadnie pesymistyczne przekonanie, że świat jest zły i przerażający.  WSKAŹNIK PRZEMOCY: •Dramaturgiczna przemoc według Gerbnera to otwarte...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - Gest wokalny

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

1. Postulaty G. Meada: Gest wokalny- Naczelna postać symbolu znaczącego. Są to symbole językowe, czyli słowa mówione (mowa). Znaczące symbole- Stanowią podstawowy element społecznej interakcji i są ogólnie zrozumiałe dla każdego członka społeczeństwa. Dzięki znaczącym symbolom możliwe jest ustalan...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Marek Furmanek
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Zagadnienia egzaminacyjne „Teoria komunikowania” Aksjomaty komunikacji społecznej Audytorium i publiczność - uwarunkowania społeczne i zmienne medialne Cechy gatunkowe przekazów masowych Cechy komunikacji interpersonalnej Cztery koncepcje mediów Dwie szkoły w nauce o komunikowaniu Dziedziny z...