NLP - Powstanie i filozofia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NLP - Powstanie i filozofia  - strona 1 NLP - Powstanie i filozofia  - strona 2 NLP - Powstanie i filozofia  - strona 3

Fragment notatki:

Powstanie i filozofia NLP
NLP jest metodą, która, dążąc do zmiany struktury subiektywnych wzorców postrzegania i doświadczania ma na celu:
- zdecydowaną poprawę komunikacji między innymi ludźmi
- udzielenie terapeutycznej pomocy w wypadku takich stanów psychicznych, jak fobie czy problemy z poczuciem własnej wartości
- doprowadzenie do postrzegania własnego życia jako wartościowego i umożliwienie samorealizacji
NLP zostało zapoczątkowane przez Richarda Bandlera, który spisując nagrane sesje terapii Gestalt prowadzonej przez Fritza Perlsa odkrył, że akceptacja sugestii Perlsa zależała od obecności w jego wypowiedziach konkretnych słów i fraz. Bandler zainteresował tym odkryciem lingwistę Johna Grindera, wspólnie z którym stworzyli model mający opisywać tę zależność. Przetestowali ten model następnie na sesjach terapeutycznych.
NLP było pierwotnie promowane przez Bandlera i Grindera w latach 70 jako niezwykle efektywna i szybka forma psychoterapii oraz 'sztuka doskonalenia'. W środowiskach naukowych NLP nie uzyskało do dzisiaj poparcia i jest przedmiotem ostrej krytyki. Najczęściej NLP pojawia się w szkoleniach z metod służących rozwojowi, samomotywacji, zdolności negocjacyjnych, umiejętności uwodzenia, czy prowadzenia kampanii wyborczych.
Programowanie Neurolingwistyczne to zastosowanie słów do wpływania na neurologię w celu uzyskania określonych rezultatów. Odpowiedź na pytanie: "Jak za pomocą komunikacji wpływać na procesy neurologiczne by wygenerować bardziej efektywne zachowania?" Neuro - bo odnosi się do sposobów, w jakich człowiek koduje informacje,
Lingwistyczne - gdyż ważna w nim jest lingwistyka i wpływ, jaki na nasze umysły mają słowa,
Programowanie - ponieważ zakłada, że skuteczne wzorce zachowań mogą być łatwo przyswojone (zaprogramowane) przez każdego.
Modelowanie
W NLP modelowaniem nazywa się proces odkrywania myśli i czynności umożliwiających komuś zdobycie pewnej umiejętności lub wykonywanie jakiegoś zadania, uczenia się
Metodologia NLP zakłada, że każde zachowanie ma określoną strukturę, która może być przedmiotem modelowania i uczenia się.
Całe nasze doświadczenie składa się z reprezentacji obrazów, dźwięków, smaków, zapachów, bodźców dotykowych oraz uczuć. Każda z nich to pewnego rodzaju potencjał. Używając je świadomie możemy zmienić swoje reakcje i zachowanie. Przypominając sobie np. dokładnie sytuację z przeszłości, w czasie której czuliśmy się bardzo dobrze- spokojni, twórczy, pewni siebie-, możemy ponownie wzbudzić w sobie ten stan. Jeśli choć raz poczuliśmy się i zadziałaliśmy kreatywnie to znaczy, że mamy w sobie taką możliwość. A nawet jeśli to się nie zdarzyło do tej pory, to zgodnie z regułą modelowania możemy się tego nauczyć od innej osoby. Możemy uruchamiać wewnętrzne zasoby albo tworzyć je po to, by osiągać cele.


(…)

… na ich zachowanie i relacje z innymi.
U podstaw metamodelu leży założenie, że ludzie, podczas swoich dążeń do uporządkowania otaczającej ich rzeczywistości i ogarnięcia dużej ilości informacji stosują trzy podstawowe rodzaje zniekształceń:
usunięcie - ma miejsce wówczas, kiedy zwracasz uwagę tylko na pewien wycinek informacji, całkowicie ignorując pozostałe jej części,
zniekształcenie - dotyczy głównie błędnego…
….”
- Kogo konkretnie masz na myśli?
(zidentyfikuj wskaźnik odniesienia)
d) brak wskaźnika odniesienia:
„Mnie się krzywdzi…”
- Kto Cię krzywdzi?
(wydobywa wskaźnik odniesienia do struktury powierzchniowej)
e) nieokreślony czasownik:
„Ona mnie skrzywdziła.”
- W jaki sposób?
- Co dokładnie zrobiła?
(definiuje czynność, stan, relację)
Zniekształcenia:
a) nominalizacja (rzeczownik odczasownikowy):
„Mam chorobę…
…. dopasowywanie się do mowy ciała drugiej osoby, konkretnego gestu czy do częstotliwości oddechu.
Prowadzenie - prowadzenie kogoś zakłada istnienie konkretnego celu. W ramach koncepcji NLP prowadzenie odgrywa zasadniczą rolę także w trakcie stosowania technik opierających na hipnozie.
Komunikacja NLP
Komunikacja jest wynikiem wzajemnej reakcji osób porozumiewających się ze sobą na bodźce wysyłane przez drugą…
… kanałów postrzegania zmysłowego
Produkowanych wzorów językowych Komunikacji niewerbalnej Genie Laborde wyróżnia dziesięć umiejętności niezbędnych w celowej komunikacji:
Należy wiedzieć czego się chce - zorientowanie na cel, zamiast zorientowania na problem
Znaj preferowany przez ciebie system postrzegania zmysłowego i poznaj system swojego partnera - zwróć uwagę na język partnera i spróbuj ustalić…
… w mowie ciała partnera
Zmiana koloru skóry
Drobne reakcje mięśni twarzy
Zmiany w dolnej wardze
Zachwianie się rytmu oddychania
Są to fizyczne oznaki, że w rozmówcy dokonują się jakieś zmiany, jednak jeszcze nie możemy wywnioskować jakie.
Zadawanie pytań w celu wyjaśnienia niejasnych sformułowań - posługiwanie się precyzyjnymi pojęciami, unikanie uogólnień. Krótkie konferencje z niezwykle ważnymi celami…
….”
- Kogo konkretnie masz na myśli?
(zidentyfikuj wskaźnik odniesienia)
d) brak wskaźnika odniesienia:
„Mnie się krzywdzi…”
- Kto Cię krzywdzi?
(wydobywa wskaźnik odniesienia do struktury powierzchniowej)
e) nieokreślony czasownik:
„Ona mnie skrzywdziła.”
- W jaki sposób?
- Co dokładnie zrobiła?
(definiuje czynność, stan, relację)
Zniekształcenia:
a) nominalizacja (rzeczownik odczasownikowy):
„Mam chorobę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz