Wykład - Komunikowanie w życiu zawodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Komunikowanie w życiu zawodowym - strona 1 Wykład - Komunikowanie w życiu zawodowym - strona 2 Wykład - Komunikowanie w życiu zawodowym - strona 3

Fragment notatki:

KOMUNIKOWANIE W ŻYCIU ZAWODOWYM OGÓLNE UCZUCIE = 7% SŁOWA + 38% WOKALIZACJA + 55% MIMIKA
Według C. Sikorskiego skuteczna komunikacja zależy od podobnych umiejętności komunikacyjnych, postaw, stopnia i rodzaju wykształcenia, społecznych doświadczeń i kultury osobistej nadawcy i odbiorcy. ZASADY PROFESJONALNEJ KOMUNIKACJI
Zasada kompletności = wszystko, co potrzebne
Zasada zwięzłości = krótko, raz
Zasada precyzyjności = na temat, ekspresyjnie
Zasada klarowności = jasno
Typowe przeszkody w skutecznym komunikowaniu się z ludźmi:
Różnice komunikujących się
Różnice w postrzeganiu i ocenie
Odmienny stan emocjonalny
brak zaufania i otwartości
niewłaściwe zakodowanie przekazu
Sprzeczne lub niespójne komunikaty
Osądzanie rozmówcy - krytykowanie, etykietowanie
Decydowanie za innych
Uciekanie od cudzych problemów
szumy (hałas, dzwoniący telefon)
Przeciążenie informacyjne
Brak chęci lub umiejętności słuchania
MÓWIENIE
Efektywna komunikacja ma miejsce wtedy, gdy komunikat nadawcy jest odbierany zgodnie z jego intencją:
dostosuj język i sposób wypowiedzi do możliwości rozmówcy,
wypowiedź kieruj do konkretnej osoby,
nie używaj ogólników
prezentuj logicznie,
na początku podaj ogólny zarys, na końcu podsumuj,
jeśli krytykujesz - krytykuj zachowanie
Dobry mówca:
wie, co chce powiedzieć i dlaczego - zna swój cel,
konstruuje swój przekaz jako odpowiedzi na pytania: co?, kto?, gdzie?, kiedy?, jak? dlaczego?, z jakim skutkiem?,
koncentruje na sobie uwagę rozmówcy,
wzbudza zainteresowanie, oferuje korzyści,
nie antagonizuje rozmówcy, nie obraża, nie razi słownictwem,
zwraca uwagę na atmosferę kontaktu, dba o warunki zewnętrzne i wewnętrzne.
REGUŁA CZTERECH SEKUND
= czas, jaki sobie dajemy na sformułowanie odpowiedzi po usłyszeniu komunikatu. KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE istnieją cztery style komunikacji: agresywny - wygrywasz, ale wszyscy inni przegrywają; pasywny - wygrywają wszyscy oprócz Ciebie; destruktywny - przegrywasz, ale robisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby inni też przegrali; asertywny - wszyscy wychodzą zwycięsko.
Asertywność to podejście do komunikacji, które szanuje Twoje wybory, ale również preferencje Twojego rozmówcy.
Uległość

(…)

… - rodzaj psychologii stosowanej, którą można zdefiniować na wielu sposobów:
System służący opisywaniu, restrukturyzacji i transformacji kognitywnego postrzegania świata
Instrukcja obsługi mózgu
„neuro” do sposobów, w jakie przetwarzasz informacje odbierane przez nasze zmysły
„lingwistyczne” dotyczy korzystania z systemów języka w celu kodowania, organizowania i przypisywania znaczeń twoim wewnętrznym reprezentacjom (wyobrażeniom) świata.
Dane, które pozostają, przepuszczasz przez filtr doświadczeń, wartości i przekonań;
Richard Bandler i John Grinder stworzyli NLP w latach 70. XX w.;
NLP wzięło początek od modelowania doskonałości, które do dziś jest uważane za jego podstawę;
NLP oparte jest na elementach zaczerpniętych z wielu dziedzin, m.in. z cybernetyki, psychoterapii Gestalt, teorii systemów, hipnoterapii i semantyki ogólnej; na licznych presupozycjach, które można traktować jak życiowe zasady:
4 najważniejsze aspekty NLP, zwane filarami, to: cel, wrażliwość sensoryczna, elastyczność behawioralna i dobry kontakt;
Identyfikacja zamierzonego celu pomaga osiągnąć sukces w danej sytuacji;
Cele dzielą się na skromne - krótkoterminowe, i spektakularne - długoterminowe;
Wrażliwość sensoryczna jest ważna…
…, gdyż:
wspólny język i aparat pojęciowy;
definiuje granice grupy;
zasady władzy oraz kryteria statusu;
zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa oraz afiliacji;
kryteria nagradzania i karania;
„religia” i ideologia. Kultura organizacyjna pełni cztery funkcje:
integracyjną;
percepcyjną;
adaptacyjną;
motywacyjną. Uwarunkowania kultury organizacyjnej:
1) Typ otoczenia:
- kulturę narodową;
- system wartości społeczeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz