Komunikowanie według Habermasa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie według Habermasa - strona 1 Komunikowanie według Habermasa - strona 2 Komunikowanie według Habermasa - strona 3

Fragment notatki:

Teoria działania komunikacyjnego - Habermas
1. Życie i twórczość Jϋrgena Habermasa :)
- urodzony 18 czerwca 1929 w Dϋsseldorfie w Niemczech
- w '61 objął stanowisko prof. nadzwyczajnego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Heidelbergu
- w '81 opublikował Teorię działania komunikacyjnego
- nowoczesne społeczeństwo demokratyczne to instytucja w której nie ma miejsca prawo silniejszego oraz nie da się przeforsować decyzji poprzez tradycję czy światopogląd a tylko za pomocą publicznego dyskursu
2. Ogólne założenia:
- świat życia:
*pojecie związane z fenomenologią (nauką o zjawiskach)
*w świecie życia odnajdujemy trzy podstawowe typy działań : teleologiczne, normatywne i dramaturgiczne
- system:
*zależność świata życia od dążących do samodzielności instytucji determinujących codzienność oraz zależność od stosunków wymiany
3. Przymus społeczny i co go warunkuje:
- wg Habermasa istnieje przymus społeczny jest to przymus związany z posłuszeństwem jednostek wobec społeczeństwa
-warunkuje on istnienie tylko komunikacji zdeformowanej
- świadomość jednostki jest ukierunkowana na zdobywanie wiedzy, która daje mu pozorną autonomię, -pozorna - nie da się osiągnąć maksymalnego, czy zadowalającego stanu
- ważne jest aby uświadomić sobie własne pragnienia i stłumić fałszywe dzięki zw. "dyscyplinie wyszkolonego myślenia"
4. Polemika i wnioski z psychoanalizy Freuda
- w roku '68 Habermas rozpoczął polemikę między innymi z Z. Freudem
- uważał, że dzięki psychoanalizie można wytłumaczyć komunikację personalną a dzięki samouświadomieniu znieść stan patologiczny
5. Kompetencja językowa: kompetencja komunikacyjna i lingwistyczna:
- kompetencja komunikacyjna - umiejętność posługiwania sie językiem odpowiednio do sytuacji społ. i cech odbiorcy
- kompetencja lingwistyczna - umiejętność zastosowania w praktyce zasad i norm danego języka (np.: ortoepicznych, fonologicznych, morfologicznych, gramatycznych, semantycznych i ortograficznych).
- wg Habermasa zachowanie kompetencji warunkuje komunikację zrozumiała i przejrzystą
6. Kategoria prawdy: - Habermas prawdę rozumiał jako:
*powszechnie uznawaną (przez większość) rzeczywistość, bazującą na zgodzie oraz akceptowaną przez kompetentne osoby
* nie zaś jak uznawane było wcześniej prawda = rzeczywistość
7. Pragmatyka uniwersalna:


(…)

…:
Wprowadzenie trzech pojęć działania reprezentujących trzy rożne odniesienia do świata życia:
działanie teleologiczne: ukierunkowane na świat obiektywny, polega na dobieraniu odpowiednich środków do osiągnięcia określonego celu.
działanie normatywne: ukierunkowane na świat społeczny, odnosi się do pewnej grupy społecznej, spełnia daną normę lub ją narusza, norma = wzór zachowania, zachodzi wartościowanie…
… (prawdziwość)
*uczynić samego siebie zrozumiałym (subiektywna szczerość wypowiedzi)
*wzajemnie się porozumiewać (poprawność wypowiedzi)
8. Racjonalność i rozumienie:
- rozumienie - to nie empatia ani zgodność uzyskana na poziomie emocjonalnym jest determinowane przez racjonalność
- racjonalność - cecha świadomej działalności ludzkiej polegająca na dobieraniu odpowiednich środków do osiągnięcia odpowiednich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz