Interakcjonizm symboliczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interakcjonizm symboliczny - strona 1 Interakcjonizm symboliczny - strona 2 Interakcjonizm symboliczny - strona 3

Fragment notatki:

George H. Mead- kim był?
Urodził się w 1863 roku i zmarł w roku 1931. Był amerykańskim filozofem i psychologiem społecznym. Po ukończeniu studiów przez 40 lat wykładał na uniwersytecie w Chicago. Choć cieszył się dużym uznaniem, za życia nie opublikował żadnej książki. Zrobili to jego uczniowie po jego śmierci, wydając w formie książkowej rękopisy należące do ich mistrza.
Interakcjonizm symboliczny w pigułce
George Mead sam nie wprowadził tego pojęcia. Zrobił to dopiero jego uczeń, który uznał, że takie określenie najlepiej odda idee jego nauczyciela. Interakcjonizm symboliczny jest zarówno teorią socjologiczną jak i teorią ewolucji. Szczególną rolę odgrywają w nim znaki języka, czyli symbole, które stanowią wspólny punkt wyjścia dla zrozumienia kultur, norm i form zachowań społecznych.
Słowo interakcjonizm z kolei kładzie nacisk na to, że społeczeństwo działa dzięki ciągłej, społecznej wymianie swych członków, a jednostkę można określić dopiero z punktu widzenia owego procesu interakcji.
Najważniejsze terminy
Gest wokalny, Znaczące symbole, role-taking, czyli przejęcie ról, uogólniony Inny, Ja przedmiotowe i Ja podmiotowe.
GEST WOKALNY
Gest jest podstawowym elementem społecznej interakcji. Najważniejszą postacią symbolu znaczącego jest gest wokalny, czyli słowa mówione. Mowa, wg Meada odgrywa kluczową rolę w procesie przekazywania wiedzy dotyczącej standardów panujących w społeczeństwie. Ma to miejsce już we wczesnym dzieciństwie.
Zgodnie z Meadem gest wokalny jest to jeden z tych bodźców społecznych, który wywiera na formę wykonującą taki sam wpływ, jaki wywierają na tę formę, gdy są wykonywane przez kogoś innego. Z polskiego na nasze: Słyszymy siebie samych mówiących i znaczenie tego, co mówimy jest takie samo dla nas, jak i dla innych. Do naszego zachowania przejmujemy cudze postawy.
Dzięki temu społeczne normy i reguły zachowania są przenoszone bezpośrednio na poszczególnych członków społeczeństwa. Dzięki temu członkowie grupy mogą zrozumieć jej wymagania. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy znaczenia przekazywane przez symboliczne znaki są zrozumiałe dla wszystkich. To właśnie dlatego mowa jest uniwersalnym systemem znaków, dzięki którym nasza komunikacja dopasowuje się do standardów społecznych.
PRZEJĘCIE RÓL
W trakcie przyswajania standardów zachowania dużą rolę odgrywa naśladownictwo. Warto w tym przypadku spojrzeć na dzieci. W trakcie zabawy dziecko zawsze odgrywa jakąś rolę, czyli ćwiczy standardy zachowań, nadając im formę w zależności od potrzeb.
Mead rozróżnia zabawę w odgrywanie ról (role play) oraz po prostu grę, w trakcie której należy przewidywać potencjalne reakcje przeciwników. Sądzi też, że jedynie uniwersalne przejmowanie ról umożliwia komunikację.


(…)

… lub wspomnienie, jak zareagowaliśmy na coś w przeszłości.
KRYTYKA INTERAKCJONIZMU SPOŁECZNEGO
- Mead nie poświęca zbytnio uwagi na to, jak jednostka wpływa na grupę. Wynika to z faktu, że Mead, tworząc swoją teorię, wzorował się głównie na behawioryzmie, gdzie rzeczywistość postrzega się na zasadzie akcji-reakcji. Mead sprowadził jednostkę ludzką do postaci reakcji na bodziec.
- Wszystkie zmiany kulturowe, nowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz