Uniwersytet Warszawski - strona 89

Pytania do wykładu - Rynek papierów wartościowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Pytania pomocnicze dla studentów Rynek papierów wartościowych Rodzaje notowań na WGPW (jednolite, ciągłe) Co to są indeksy giełdowe? Do czego służą? Wymienić podstawowe indeksy- jak się je liczy? Rodzaje rynków na WGPW (podstawowy, równoległy i wolny, NFI, CTO) Od kiedy działa w III Rzeczpospo...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2002

M IKROEKONOMIA Wprowadzenie do ekonomii Ekonomia - bada w jaki sposób ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów Zasoby: Ziemia Praca ludzka Kapitał Technologia Alokacja - rozmieszczenie lub przydział zasobów do innych zastosowań Potrzeba - niedobór czegoś (np. potrzebuję samochodu) Prag...

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu i podaży

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1358

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu i podaży Elastyczność - przedstawia procentową zmianę popytu i podaży, gdy podlegają one różnym czynnikom. To miłe, że nadal czytacie ten skrypt. Elastyczność cenowa popytu - przedstawia o ile procent zmieni się popyt, jeśli cenę zmienimy o 1%. A po polsku...

Elementy teorii wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

Elementy teorii wyboru konsumenta Użyteczność - satysfakcja z danego towaru Popyt funkcjonalny - taki popyt, który spada przy wzroście cen (czyli taki zwykły) Popyt niefunkcjonalny - część popytu rynkowego, która wynika z zach...

Podstawowe formy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Podstawowe formy rynku Podział rynku ze względu na kryterium ilości firm: Monopol - jedna firma, będąca jedynym dostawcą produktu w danej gałęzi rynkowej. Jest cenodawcą. Wytwarza produkt, który nie posiada bliskich substytutów. Wielu nabywców, ale pojedynczy nabywca ma niewielki udział w popyci...

Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1729

P opyt, podaż i rynek Rynek - całokształt procesów transakcji i kupna, oraz warunków w jakich one przebiegają. Także układ, za pomocą którego ceny sterują alokacją zasobów Rodzaje rynku: Według przedmiotu obrotu: Dóbr i usług Czynników produkcji Według zasięgu terytorialnego Lokalny Regional...

Obronność państwa - system obronności państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3717

Obronność państwa - system obronności państwa, podsystemy: kierowania, militarny (Siły Zbrojne), niemilitarny. System obronności państwa w ramach systemu bezpieczeństwa : - podsystem kierowania - podsystem bezpieczeństwa wewnętrznego - podsystem bezpieczeństwa zewnętrznego - system obronności ...

Prywatyzacja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2128

Prywatyzacja bezpieczeństwa - przesłanki prywatyzacji; komercyjny system ochrony osób i mienia, podstawowe pojęcia. Bezpieczeństwo jest dobrem publicznym (wartością), ma charakter zadań publicznych. Coraz większą rolę w realizacji zadań publicznych odgrywają organizacje pozarządowe i podmioty pry...

System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1939

System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania, struktura, podmioty. System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - ogół instytucji mających określoną strukturę, stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Ma on charakter wieloelementowy, w jego skład wchodzą podmioty o odmiennym s...

Zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3423

Zarządzanie kryzysowe - idea i charakter zarządzania kryzysowego, struktura zarządzania kryzysowego. 26 IV 2007 r. - Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Instytucje reagowania kryzysowego - są to podmioty, odpowiedzialne przed społecze...