System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa  - strona 1 System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa  - strona 2

Fragment notatki:


System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania, struktura, podmioty. System instytucjonalny bezpieczeństwa państwa - ogół instytucji mających określoną strukturę, stanowiący logicznie uporządkowaną całość. Ma on charakter wieloelementowy, w jego skład wchodzą podmioty o odmiennym statusie, kompetencjach. Charakterystyczna cecha poszczególnych państw i ich systemów to odrębność. Mają odmienny ustrój, system, strukturę terytorialną, zagrożenia. Postępuje jednak proces upodabniania się bezpieczeństwa poszczególnych państw poprzez członkostwo w różnych organizacjach międzynarodowych - UE, NATO, ONZ. Oddziałowuje to także na siły zbrojne i narodowy plan oddziaływania kryzysowego. Zagrożenia trans narodowe zmuszają do współpracy.
Instytucje - przedmiotowo lub podmiotowo ujęty zespół regulacji prawnych. Warunkiem ich wyróżnienia jest odrębność od pozostałych.
Rodzaje podmiotów tworzących bezpieczeństwo państwa: - organy o właściwościach ogólnych - problematyka bezpieczeństwa jest tu jedną z wielu, są to organy władzy państwowej, administracji publicznej (rządowe i samorządowe) - Sejm i senat spełniają funkcję kontrolną i kreacyjną, prezydent i rada ministrów, wojewoda i samorząd terytorialny - głównie administracja - organy wyspecjalizowane - jedyna słuszna problematyka - bezpieczeństwo. Policja, państwowa straż pożarna, służby specjalne, siły zbrojne, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe (samorządowe itp.) - są to trwałe organy
(organy = urzędy, ale to nie do końca poprawne:)
Konstytucja wyznacza podstawowe cechy ich funkcjonowania, ale reszta zależy od strategii państwa, taktyki (obejmuje cele cząstkowe, sposoby działania, wykonawstwo operacyjne).
Podział terytorialny - struktura terytorialna - jest w nią wpisany podział administracyjny państwa - województwa, powiaty, gminy. Okręgi wojskowe i służby specjalne nie podlegają temu schematowi.
Powstaje więc problem koordynacji ich działań, potrzeba współpracy, uporządkowania i czytelny podział obowiązków i odpowiedzialności. Sukcesyjnie coraz więcej kompetencji przejmują organy samorządu terytorialnego. „Mniej państwa w państwie” . Bezpieczeństwo staje się towarem, podmioty prywatne zyskują na znaczeniu.
Rośnie znaczenie organizacji pozarządowych, wzrasta ważność działań wyprzedzających, prewencyjnych. Stopniowo obserwujemy wzrost znaczenia organów wyspecjalizowanych. Klasyfikacja ich nie jest łatwa, ciężko jest np. zakwalifikować gdzieś inspekcje weterynaryjną, która w niektórych sytuacjach odgrywa ważną rolę w bezpieczeństwie państwa.
O rgany naczelne; kierownictwo urzędów centralnych - Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, kierownicy podlegli im charakter publiczny

(…)

….),
- system bezpieczeństwa zewnętrznego- skoordynowany wewnętrznie zbiór elementów, wyróżnionych w środowisku bezp. Państwa ze względu na wzajemne powiązanie wyrażające określone uporządkowanie i działający na rzecz zapewnienia niepodległości i nienaruszalności terytorialnej.
Elementem jest system obronności państwa (podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym- główne organy -Sejm, prezydent, organy…
… i ochrony ludności, podsystemy bezpieczeństwa militarnego, publicznego, zdrowotnego, ekonomicznego, kulturowego, ekologicznego, społecznego itp.

….
Poza tym jest jeszcze poziom organizacji prywatnych i pozarządowych.
Strategia, która obowiązuje w RP o bezpieczeństwie państwa jest z 13 XI 2007roku.
Wyznaczone są tam wyzwania, cele działań państwa i kierunki zmian. Daje to gwarancje bezpieczeństwa i możliwość reagowania na zagrożenia.
KWARTALNIK BELLONA:
Założenia:
- system bezpieczeństwa państwa ma być narzędziem, które zapewnia bezpieczeństwo państwu i jego obywatelom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz