Obronność państwa - system obronności państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4424
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obronność państwa - system obronności państwa - strona 1 Obronność państwa - system obronności państwa - strona 2 Obronność państwa - system obronności państwa - strona 3

Fragment notatki:


Obronność państwa - system obronności państwa, podsystemy: kierowania, militarny (Siły Zbrojne), niemilitarny. System obronności państwa w ramach systemu bezpieczeństwa :
- podsystem kierowania
- podsystem bezpieczeństwa wewnętrznego
- podsystem bezpieczeństwa zewnętrznego - system obronności państwa; cel: zapewnienie nienaruszalności granic państwa, przygotowanie do wojny
Składa się z 3 elementów :
- podsystem kierowania
- podsystem wykonawczy militarny (siły zbrojne RP)
- podsystem niemilitarny, poza militarny
- podsystem wykonawczy, poza militarny - koleje państwowe, służba zdrowia - uwzględnianie ze względu na przydatność przy obronie państwa
Służby wyspecjalizowane: policja, straż graniczna, państwowa straż pożarna, obrona cywilna;
Gospodarcze: komunikacja, transport, finanse, budownictwo
Informacyjny: służby specjalne
Społeczne: związek harcerstwa polskiego, Liga Obrony Kraju, stowarzyszenia, oficerowie rezerwy.
Siły zbrojne - to wyspecjalizowany organ państwa, podlegający bezpośrednio centralnej władzy wykonawczej, przeznaczony do ochrony i obrony jego interesów przez możliwość zastosowania przemocy zbrojnej.
W ostatnich latach następuje zmiana charakteru sił zbrojnych i poszerzenie ich możliwości zastosowania: - działania zbrojne
- wspomagające działania podmiotów z bezpieczeństwa państwa
Siły zbrojne zawsze wspomagając dyplomację i ekonomię.
Cele sił zbrojnych: - zapobieganie powstawaniu zagrożeń oraz ich ograniczenie
- obrona narodu i istnienia państwa w konkretnych zagrożeniach
- zapewnienie nienaruszalności terytorialnej
- zapewnienie suwerenności
- egzekwowanie prawa Cele pośrednie: - wspieranie polityki i obrona interesów państwa na arenie międzynarodowej
- realizacje zobowiązań w zakresie sił zbrojnych sojuszniczych
- udział w obronie praworządności, porządku publicznego i trudności państwa
Formy użycia sił zbrojnych: - bezpośrednie (inwazje, okupacje, konflikty zbrojne, bombardowania, użycie broni lub sił zbrojnych na terenie innego państwa)
- pośrednie (obecność militarna na terenie innego państwa, demonstracje zbrojne, blokady, ćwiczenia, manewry wojskowe, pomoc wojskowa)
Misje - trwałe dążenie, w którym występują siły zbrojne:
- orężne (walka i zwycięstwa)
- nieorężne (zaangażowanie pokojowe, wspieranie narodu, zwalczanie terroryzmu, zapobieganie konfliktom)
- koordynacyjne
Funkcje: - zewnętrzna - środek pomocniczy, narzędzie polityki zagranicznej i obronnej państwa do utrzymywania równowagi sił między państwami, stabilizacja


(…)

… zawodowe - złożone z ochotników
- armie typu milicyjnego - tworzone na okres wojny lub zagrożenia, każdy obywatel ma obowiązek wypełniania powinności obronnych - pospolite ruszenie, w czasie pokoju jej liczebność jest bardzo niewielka (USA, Kościuszkowskie)
Zalety i wady
armii zawodowych:
- wysoki profesjonalizm
- dyspozycyjność
- mobilność
- gotowość do działań ekspedycyjnych
- skłonność do alienacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz