Uniwersytet Warszawski - strona 88

Projekt architektoniczno-budowlany czterokondygnacyjnego budynku miesz...

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr inż. Jadwiga Kapaczewska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2135

Politechnika Warszawska 07 luty 2010 Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Budownictwa Ogólnego Ul. Armii Ludowej 16 Warszawa TYTUŁ PROJEKTU Projekt architektoniczno-budowlany czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego znajdującego się w Nowym Dworze Maz. przy ulicy Baśniowej 7. BRANŻA Budownic...

Mgr inż. Jadwiga Kopaczewska, opis - PROJEKT BUDYNKU MUROWANEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr inż. Jadwiga Kopaczewska
 • Projekt budynku murowanego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2002

PROJEKT BUDYNKU MUROWANEGO Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Konsultacja: mgr inż. Jadwiga Kopaczewska Warszawa 14.12.08 OPIS TECHNICZNY Dame ogólne: Układ konstrukcyjny budynku: zabudowa szeregowa, segment skrajny. Adres: Bocki, ul. Ławki 20b Liczba kondygnacji: 4 Mater...

Pytania do wykładu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3654

Pytania pomocnicze dla studentów Zagadnienia wstępne Co to jest homo economicus? Jakie jest jego znaczenie dla ekonomii? Jakimi zasadami się on kieruje? Na czym polega zasada racjonalnego gospodarowania? Czy każdy człowiek jest...

Pytania do wykładu 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3696

Pytania pomocnicze dla studentów Popyt, podaż i rynek Podaj prawo popytu. Przedstaw krzywą popytu graficznie. Od czego zależy popyt? Nietypowe krzywe popytu. Czym się różni popyt od wielkości popytu? Co to jest rynek? Jakie są jego cechy szczególne? Podaj przykłady rynków? Czy istnieje „czysty r...

Pytania do wykładu - Bezrobocie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3514

Pytania pomocnicze dla studentów Bezrobocie Jak mierzy się zatrudnienie i bezrobocie? Co to są zasoby siły roboczej? Czy jest możliwe, aby równocześnie spadało zatrudnienie i bezrobocie? Czym różni się bezrobocie jawne od bezrobocia uk...

Pytania do wykładu-mnożnik inwestycyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4718

Pytania pomocnicze dla studentów C, I, mnożnik inwestycyjny Co to jest funkcja konsumpcji? Przedstaw jej ilustrację graficzną. Od czego zależy nachylenie funkcji konsumpcji? Od czego zależy konsumpcja? Jaki jest udział konsumpcji w popycie globalnym? Co to jest konsumpcja autonomiczna? Czy jest ...

Pytania do wykładu - Handel i finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3031

Pytania pomocnicze dla studentów Handel i finanse międzynarodowe Dokąd prowadzi protekcjonizm gospodarczy? Jakie mogą być argumenty za otwarciem rynku na konkurencję zagraniczną, a jakie przeciw? Polityka Polski w tej dziedzinie po 1989 ro...

Pytania do wykładu - Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3514

Pytania pomocnicze dla studentów Polityka fiskalna Czy się różni deficyt budżetowy od długu publicznego? Co to jest polityka fiskalna? Przy pomocy jakich narzędzi jest ona realizowana? Na czym polega mnożnik zrównoważonego budżetu? Jakie mogą być powody powstania deficytu budżetowego? Przy uży...

Pytania do wykładu - Polityka monetarna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3227

Pytania pomocnicze dla studentów Polityka monetarna Jakie znasz miary pieniądza? Krótko je scharakteryzuj. Która miara pieniądza (podaż którego rodzaju pieniądza) odpowiada za inflację i jest dokładnie analizowana przez bank centralny? Co to znaczy

Pytania do wykładu - Rachunkowość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Pytania pomocnicze dla studentów Rachunkowość społeczna Czym się różni dochód osobisty od dochodu rozporządzalnego? Który z nich jest większy? Który dochód odpowiada za popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych(C) i dlaczego? Wymień...