Uniwersytet Warszawski - strona 721

Prawa człowieka w ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 812

PRAWA CZŁOWIEKA W ONZ - system NZ uniwersalny pod względem terytorium, każdy kraj podpisał przynajmniej jedną umowa dot.PC Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 (Roosevelt 4 wolności) - wolność słowa - wolność wyznania - wolność od strachu - wolność od głosu Roosevelt je sformułował i zostały uwzg...

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

POWSZECHNA DEKLARACJA PC (Paryż 1948) - jej opracowanie to było pierwsze zadanie Komisji PC Przewodnicząca Eleonora Roosevelt (w grupie roboczej z 1946 było 9 członków m.in. R.Cassin, P.C.Chang, Ch.Malik, H.G.Wells), była pierwszym przewodniczącym grupy pracującej nad dokumentem. Deklaracja a nie t...

Prawa człowieka w polityce zagranicznej UE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

PC W POLITYCE ZAGRANICZNEJ UE I KRAJÓW CZŁONKOWSKICH MOTYWY ZAANGAŻOWANIA PAŃSTWA NA RZECZ PC Pozycja jednostki w SM Prawo międzynarodowe - stwarza obowiązki dla państw w polityce zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej np. Konwencja o zapobieganiu tyranii i ludobójstwa, czy Wiedeńska Deklaracja PC ...

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Unia Europejska - zaangażowanie w PC na zewnątrz UE postrzega jest jako aktor SM któremu zależy na promocji PC również na zewnątrz (jeden z celów WPZiB umieszczonych w TUE). Zaangażowanie odbywało się ewolucyjnie, przed wpzib, w latach 70 i 80 pierwszy raz wykorzystano instrumenty dyplomatyczne na r...

Polska w ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

POLSKA W ONZ Stanowisko PL w PC w ostatnich 20, 30 latach zmieniło się , inny był stosunek PRL do PC. Nie było wtedy terminu PC natomiast były Prawa Obywatelskie które mają 8 rozdział w Konstytucji z 1952. Mowa tam o obowiązkach i prawach obywateli PRL (główny nacisk na społeczne) np: - nakaz prz...

Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

Prawa człowieka w ONZ Cz. I Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 r. Cztery wolności (Prezydent Roosevelt) Wolność słowa Wolność wyznania Wolność od strachu Wolność od głodu Karta Narodów Zjednoczonych 26 czerwca 1945 r. My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od ...

Prawa człowieka w polityce międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Prawa człowieka w polityce międzynarodowej Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala Motywy zaangażowania państw na rzecz praw człowieka. pozycja jednostki w stosunkach międzynarodowych prawo międzynarodowe uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych procesy demokratyzacji na świecie prawa człowieka i ...

Prawa człowieka w Radzie Europy cz. I-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Prawa człowieka w Radzie Europy cz. I Rada Europy powstała w 1949 r. • 47 państw, • aplikacja Białoruś • status obserwatora: Watykan, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia i Meksyk, • siedziba - Strasburg Państwa członkowskie Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzego...

Rada Europy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

PC w RADZIE EUROPY System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne, sprawuje kontrole ich r...

Europejska Karta Społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Galicki
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1036

Rada Europy Europejska Karta Społeczna Turyn, 18 października 1961 r. Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej, Strasburg, 1988 r. Protokół zmieniający Europejską Kartę Społeczną, Turyn, 1991 r. Protokół dodatkowy ...